🙂 🙂 🙂 

ข้อ 14  ให้นักเรียนยกตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้สร้างงานมัลติมีเดียที่นักเรียนรู้จัก พร้อมบอกลักษณะเด่นของโปรแกรมแต่ละตัวด้วย  

🙂 🙂 🙂

Advertisements

About ครูโอ้

Teacher Chokchaisamakkhi School Area 31 Nakhonratchasima

15 responses »

 1. น.ส.รุ่งไพลิน จ่อยครบุรี พูดว่า:

  เป็นโปรแกรมที่ติดตั้งมากับโปรแกรม Photoshop โดยมีหน้าตา และเครื่องมือคล้ายคลึงกับใน Photoshop แต่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่องานกราฟิกสำหรับเว็บโดยเฉพาะ มีคุณสมบัติในการปรับแต่งกราฟิกสำหรับเว็บโดยเฉพาะ มีคุณสมบัติในการปรับแต่งกราฟิกสำหรับเว็บได้เช่นเดียวกับ Photoshop ด้วยคำสั่ง Save Optimized บวกกับความสามารถในการสร้าง Animation, Rollover, Image Map, และ Slice สำหรับเว็บ สามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวได้ทั้งแบบ Tweening และ Frame by Frame ได้ เลขที่ 19

 2. น.ส.เพ็ญนภา นอใหม่ พูดว่า:

  เป็นโปรแกรมที่ติดตั้งมากับโปรแกรม Photoshop โดยมีหน้าตา และเครื่องมือคล้ายคลึงกับใน Photoshop แต่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่องานกราฟิกสำหรับเว็บโดยเฉพาะ มีคุณสมบัติในการปรับแต่งกราฟิกสำหรับเว็บโดยเฉพาะ มีคุณสมบัติในการปรับแต่งกราฟิกสำหรับเว็บได้เช่นเดียวกับ Photoshop ด้วยคำสั่ง Save Optimized บวกกับความสามารถในการสร้าง Animation, Rollover, Image Map, และ Slice สำหรับเว็บ สามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวได้ทั้งแบบ Tweening และ Frame by Frame ได้ เลขที่ 18

  เลข

 3. โปรแกรม dulpal เพราะใช้สร้างเว็บไซย์สำเร็จรูปได้โดยง่าย
  และยังสามารถพัฒนาให้สวยงามได้อีกมากมายหลากหลาย

 4. นายชัชชัย เมืองกระโทก เลขที่7 ม.4/10 พูดว่า:

  เป็นโปรแกรมที่ติดตั้งมากับโปรแกรม Photoshop โดยมีหน้าตา และเครื่องมือคล้ายคลึงกับใน Photoshop แต่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่องานกราฟิกสำหรับเว็บโดยเฉพาะ มีคุณสมบัติในการปรับแต่งกราฟิกสำหรับเว็บโดยเฉพาะ มีคุณสมบัติในการปรับแต่งกราฟิกสำหรับเว็บได้เช่นเดียวกับ Photoshop ด้วยคำสั่ง Save Optimized บวกกับความสามารถในการสร้าง Animation, Rollover, Image Map, และ Slice สำหรับเว็บ สามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวได้ทั้งแบบ Tweening และ Frame by Frame ได้และใช่งานประยุคได้หลายอย่าง…ครับ

 5. น.ส.ภคกุล อ่ำแช่มชั้นม.4/3 เลขที่12 พูดว่า:

  เป็นโปรแกรมที่ติดตั้งมากับโปรแกรม Photoshop โดยมีหน้าตา และเครื่องมือคล้ายคลึงกับใน Photoshop แต่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่องานกราฟิกสำหรับเว็บโดยเฉพาะ มีคุณสมบัติในการปรับแต่งกราฟิกสำหรับเว็บโดยเฉพาะ มีคุณสมบัติในการปรับแต่งกราฟิกสำหรับเว็บได้เช่นเดียวกับ Photoshop ด้วยคำสั่ง Save Optimized บวกกับความสามารถในการสร้าง Animation, Rollover, Image Map, และ Slice สำหรับเว็บ สามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวได้ทั้งแบบ Tweening และ Frame by Frame ได้

 6. น.ส.อัจจิมา ดีหมี ชั้นม.4/3 เลขที่35 พูดว่า:

  เป็นโปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหวสามมิติที่ได้รับความนิยม เนื่องจาก
  ผลงานที่ได้จาการสร้างด้วย Swift 3D นั้นเป็นภาพประเภทเวคเตอร์แบบสามมิติ ทำให้ขนาดไฟล์ไม่ใหญ่จนเกินไป โดยการ Export เป็นไฟล์ชนิด SWF สามารถนำไปใช้งานร่วมกับโปรแกรม Flash ได้อีก เพื่อให้ใส่คำสั่ง (Script) เพื่อควบคุม ภาพเคลื่อนไหวสามมิติได้อีกด้วย หรือจะใช้ประกอบกับงานด้านมัลติมีเดียในการนำเสนองาน อย่างเช่น การนำไปใช้ร่วมกับโปรแกรม Authorware และ Director ได้อย่างกลมกลืน

 7. น.ส.ชุตินันท์ กลมกลาง ชั้นม.4/3 เลขที่38 พูดว่า:

  เป็นโปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหวสามมิติที่ได้รับความนิยม เนื่องจาก
  ผลงานที่ได้จาการสร้างด้วย Swift 3D นั้นเป็นภาพประเภทเวคเตอร์แบบสามมิติ ทำให้ขนาดไฟล์ไม่ใหญ่จนเกินไป โดยการ Export เป็นไฟล์ชนิด SWF สามารถนำไปใช้งานร่วมกับโปรแกรม Flash ได้อีก เพื่อให้ใส่คำสั่ง (Script) เพื่อควบคุม ภาพเคลื่อนไหวสามมิติได้อีกด้วย หรือจะใช้ประกอบกับงานด้านมัลติมีเดียในการนำเสนองาน อย่างเช่น การนำไปใช้ร่วมกับโปรแกรม Authorware และ Director ได้อย่างกลมกลืน

 8. น.ส.ณัฐกานต์ ปริกกระโทก ชั้นม.4/3 เลขที่24 พูดว่า:

  เป็นโปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหวสามมิติที่ได้รับความนิยม เนื่องจาก
  ผลงานที่ได้จาการสร้างด้วย Swift 3D นั้นเป็นภาพประเภทเวคเตอร์แบบสามมิติ ทำให้ขนาดไฟล์ไม่ใหญ่จนเกินไป โดยการ Export เป็นไฟล์ชนิด SWF สามารถนำไปใช้งานร่วมกับโปรแกรม Flash ได้อีก เพื่อให้ใส่คำสั่ง (Script) เพื่อควบคุม ภาพเคลื่อนไหวสามมิติได้อีกด้วย หรือจะใช้ประกอบกับงานด้านมัลติมีเดียในการนำเสนองาน อย่างเช่น การนำไปใช้ร่วมกับโปรแกรม Authorware และ Director ได้อย่างกลมกลืน

 9. (ดีของเครือข่ายแบบดาว)
  1. สะดวก ง่ายต่อการตรวจสอบการทำงานของระบบโดยรวม
  2. หากเครื่องคอมพิวเตอร์สถานีงานหนึ่งเสีย เครื่องอื่น ๆ สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  3. มีความเป็นระเบียบ
  (ข้อด้อยของเครือข่ายแบบดาว)
  1. อัตราเร็วในการส่งข้อมูลช้า ( 4 Mbps)
  2. สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายของสายสัญญาณ
  3. การขยายระบบจะขึ้นอยู่กับจุดควบคุมส่วนกลาง
  4. ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เซริ์ฟเวอร์เสีย เครือข่ายจะไม่สามารถทำงานได้

  (ข้อดีของเครือข่ายแบบบัส)
  1. ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านสายส่งสัญญาณ
  2. ติดตั้งสะดวก ง่าย
  3. สามารถติดตั้งสถานีเพิ่มได้ง่าย
  4. อัตราเร็วในการส่งข้อมูลสูง ( 10 Mbps)
  (ข้อด้อยของเครือข่ายแบบบัส)
  1. ติดตามข้อผิดพลาดได้ยาก
  2. ควบคุมการทำงานได้ยาก
  3. ถ้าสายส่งสัญญาณหลักเสียหาย ระบบเครือข่ายจะไม่สามารถทำงานได้

  (ข้อดีของเครือข่ายแบบวงแหวน)
  1. ประหยัดค่าใช้จ่ายของสายส่งสัญญาณ
  2. ขยายระบบได้ง่าย
  3. อัตราความเร็ว 6 Mbps
  ข้อด้อยของเครือข่ายแบบวงแหวน
  1. ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งเสียระบบจะใช้งานไม่ได้
  2. การติดตามหาความผิดพลาดทำได้ยาก
  3. จัดโครงสร้างแบบใ

 10. นาย ชัยณรงค์ พรั่นกระโทก ม.4/10 เลขที่17 •☺• พูดว่า:

  โปรแกรม dulpal เพราะใช้สร้างเว็บไซย์สำเร็จรูปได้โดยง่าย
  และยังสามารถพัฒนาให้สวยงามได้อีกมากมายหลากหลาย…[‘มั้ง‘]

 11. นาย กฤษณะ ดังดี เลขที่5 ม4/7 พูดว่า:

  โปรแกรม dulpal เพราะใช้สร้างเว็บไซย์สำเร็จรูปได้โดยง่าย
  และยังสามารถพัฒนาให้สวยงามได้อีกมากมายหลากหลาย

 12. น.ส.แสงดาว เลื่อยกระโทก ม.4/5 เลขที่45 พูดว่า:

  โปรแกรม dulpal เพราะใช้สร้างเว็บไซย์สำเร็จรูปได้โดยง่าย
  และยังสามารถพัฒนาให้สวยงามได้อีกมากมายหลากหลาย

 13. น.ส.ขนิษฐา ศรีชะโร ม.4/7 เลขที่ 36 พูดว่า:

  dulpal ครับ เพราะใช้สร้างเว็บไซย์สำเร็จรูปได้โดยง่ายครับ
  และยังสามารถพัฒนาให้สวยงามได้อีกด้วย

 14. ปฏิภาณ วิริยะวรพันธ์ พูดว่า:

  dulpal ครับ เพราะใช้สร้างเว็บไซย์สำเร็จรูปได้โดยง่ายครับ
  และยังสามารถพัฒนาให้สวยงามได้อีกด้วย

 15. วีระยุทธ มุ่งฝอยกลาง เลขที่ 3 ชั้น ม.4/1 พูดว่า:

  dulpal ครับ เพราะใช้สร้างเว็บไซย์สำเร็จรูปได้โดยง่ายครับ
  และยังสามารถพัฒนาให้สวยงามได้อีกด้วย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s