🙂 🙂 🙂 

ข้อ 15  นักเรียนคิดว่าสื่อการเรียนการสอนลักษณะมัลติมีเดียช่วยให้นักเรียน เรียนรู้เข้าใจมากขึ้นจริงหรือไม่ เพราะเหตุใด (ให้เหตุผลประกอบ)  

🙂 🙂 🙂

Advertisements

About ครูโอ้

Teacher Chokchaisamakkhi School Area 31 Nakhonratchasima

16 responses »

 1. น.ส.ศิริภรณ์ ต่วนกระโทก เลขที่ 38 ม.4/5 พูดว่า:

  มีทักษะในการเล่นมากขึ้น และเพิ่มความเข้าใจในวิชา
  จริง เพราะอาจารย์อธิบายละเอียด และยังให้ส่งงานทางmail เพื่อหาข้อมูลต่างๆ

 2. นาย ชัยณรงค์ พรั่นกระโทก ม.4/10 พูดว่า:

  มีทักษะในการเล่นมากขึ้น และเพิ่มความเข้าใจในวิชา

  จริง เพราะอาจารย์อธิบายละเอียด และยังให้ส่งงานทางmail เพื่อหาข้อมูลต่าง

 3. น.ส.เพ็ญนภา นอใหม่ พูดว่า:

  มีทักษะในการเล่นมากขึ้น และเพิ่มความเข้าใจในวิชา

  จริง เพราะอาจารย์อธิบายละเอียด และยังให้ส่งงานทางmail เพื่อหาข้อมูลต่างๆ

  เลขที่ 18

 4. น.ส.รุ่งไพลิน จ่อยครบุรี พูดว่า:

  มีทักษะในการเล่นมากขึ้น และเพิ่มความเข้าใจในวิชา

  จริง เพราะอาจารย์อธิบายละเอียด และยังให้ส่งงานทางmail เพื่อหาข้อมูลต่างๆ

  เลขที่ 19

 5. มีทักษะในการเล่นมากขึ้น และเพิ่มความเข้าใจในวิชา

  จริง เพราะอาจารย์อธิบายละเอียด และยังให้ส่งงานทางmail เพื่อหาข้อมูลต่างๆ

 6. สกาวเดือน แผ่กระโทก 4/9เลขที่ 29 พูดว่า:

  มากขึ้นค่ะ และสิ่งอื่นที่ยังไม่เคยรู้ก็จะรู้ส

 7. นายชัชชัย เมืองกระโทก เลขที่7 ม.4/10 พูดว่า:

  มากขึ้นครับ

  เพราะสิ่งอื่นๆๆที่ยังไม่เคยรู้

  ก็จะได้รู้

  และสิ่งที่รู้แล้วก็ยังรู้ยิ่งขึ้นไป

  ทำให้เรายิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆๆๆ คับ

  และมีความรู้มากขึ้น

 8. น.ส.ณัฐกานต์ ปริกกระโทกชั้นม.4/3 เลขที่24 พูดว่า:

  มีทักษะในการเล่นมากขึ้น และเพิ่มความเข้าใจในวิชา

  จริง เพราะอาจารย์อธิบายละเอียด และยังให้ส่งงานทางmail เพื่อหาข้อมูลต่างๆ

 9. น.ส.อัจจิมา ดีหมี ชั้นม.4/3 เลขที่35 พูดว่า:

  มีทักษะในการเล่นมากขึ้น และเพิ่มความเข้าใจในวิชา

  จริง เพราะอาจารย์อธิบายละเอียด และยังให้ส่งงานทางmail เพื่อหาข้อมูลต่างๆ

 10. น.ส.ชุตินันท์ กลมกลาง ชั้นม.4/3 เลขที่38 พูดว่า:

  มีทักษะในการเล่นมากขึ้น และเพิ่มความเข้าใจในวิชา

  จริง เพราะอาจารย์อธิบายละเอียด และยังให้ส่งงานทางmail เพื่อหาข้อมูลต่างๆ

 11. น.ส.ภคกุล อ่ำแช่มชั้นม.4/3 เลขที่12 พูดว่า:

  มีทักษะในการเล่นมากขึ้น และเพิ่มความเข้าใจในวิชา

  จริง เพราะอาจารย์อธิบายละเอียด และยังให้ส่งงานทางmail เพื่อหาข้อมูลต่างๆ

 12. (ดีของเครือข่ายแบบดาว)
  1. สะดวก ง่ายต่อการตรวจสอบการทำงานของระบบโดยรวม
  2. หากเครื่องคอมพิวเตอร์สถานีงานหนึ่งเสีย เครื่องอื่น ๆ สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  3. มีความเป็นระเบียบ
  (ข้อด้อยของเครือข่ายแบบดาว)
  1. อัตราเร็วในการส่งข้อมูลช้า ( 4 Mbps)
  2. สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายของสายสัญญาณ
  3. การขยายระบบจะขึ้นอยู่กับจุดควบคุมส่วนกลาง
  4. ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เซริ์ฟเวอร์เสีย เครือข่ายจะไม่สามารถทำงานได้

  (ข้อดีของเครือข่ายแบบบัส)
  1. ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านสายส่งสัญญาณ
  2. ติดตั้งสะดวก ง่าย
  3. สามารถติดตั้งสถานีเพิ่มได้ง่าย
  4. อัตราเร็วในการส่งข้อมูลสูง ( 10 Mbps)
  (ข้อด้อยของเครือข่ายแบบบัส)
  1. ติดตามข้อผิดพลาดได้ยาก
  2. ควบคุมการทำงานได้ยาก
  3. ถ้าสายส่งสัญญาณหลักเสียหาย ระบบเครือข่ายจะไม่สามารถทำงานได้

  (ข้อดีของเครือข่ายแบบวงแหวน)
  1. ประหยัดค่าใช้จ่ายของสายส่งสัญญาณ
  2. ขยายระบบได้ง่าย
  3. อัตราความเร็ว 6 Mbps
  ข้อด้อยของเครือข่ายแบบวงแหวน
  1. ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งเสียระบบจะใช้งานไม่ได้
  2. การติดตามหาความผิดพลาดทำได้ยาก
  3. จัดโครงสร้างแบบใ

 13. นาย สุรวุฒ ถนอมวงค์ เลขที่ 29 ม.4/10 พูดว่า:

  มากขึ้นค่ะ

  เพราะสิ่งอื่นๆๆที่ยังไม่เคยรู้

  ก็จะได้รู้

  และสิ่งที่รู้แล้วก็ยังรู้ยิ่งขึ้นไป

  ทำให้เรายิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆๆๆ ค่ะ

 14. ขนิษฐา ศรีชะโร เลขที่37 ม.4/7 พูดว่า:

  มากขึ้นค่ะ

  เพราะสิ่งอื่นๆๆที่ยังไม่เคยรู้

  ก็จะได้รู้

  และสิ่งที่รู้แล้วก็ยังรู้ยิ่งขึ้นไป

  ทำให้เรายิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆๆๆ ค่ะ

 15. วีระยุทธ มุ่งฝอยกลาง เลขที่ 3 ชั้น ม.4/1 พูดว่า:

  มากขึ้นครับ

  เพราะสิ่งอื่นๆๆที่ยังไม่เคยรู้

  ก็จะได้รู้

  และสิ่งที่รู้แล้วก็ยังรู้ยิ่งขึ้นไป

  ทำให้เรายิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆๆๆ

  • ศักรินทร์ ป้องนาน เลขที่19 ม.4/12 พูดว่า:

   มากขึ้นครับ

   เพราะสิ่งอื่นๆๆที่ยังไม่เคยรู้

   ก็จะได้รู้

   และสิ่งที่รู้แล้วก็ยังรู้ยิ่งขึ้นไป

   ทำให้เรายิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆๆๆ คับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s