🙂 🙂 🙂

ข้อ 3  ไฮเปอร์เท็กซ์ กับ ไฮเปอร์มีเดีย ต่างกันอย่างไร (อธิบายสั้นๆ พอเข้าใจ)

🙂 🙂 🙂

 

Advertisements

About ครูโอ้

Teacher Chokchaisamakkhi School Area 31 Nakhonratchasima

42 responses »

Comment navigation

 1. น.ส พัชราภรณ์ ชูนาม ม.4/10 เลขที่ 38 พูดว่า:

  ไฮเปอร์เท็กซ์ คือ ข้อความที่ใช้เป็นจุดเชื่อมโยงหรือกลุ่มของข้อความไฮเปอร์เทกซ์มาประยุคใช้รวมกับกระบวนการทางคอมพิวเตอร์

 2. นาย ชัยณรงค์ พรั่นกระโทก พูดว่า:

  ไฮเปอร์เท็กซ์ คือ ข้อความที่ใช้เป็นจุดเชื่อมโยงหรือกลุ่มของข้อความ การนำเอาไฮเปอร์เทกซ์มาประยุคใช้รวมกับกระบวนการทางคอมพิวเตอร์

 3. น.ส.อานิสา โกนกระโทก ม.4/1 เลขที่ 29 พูดว่า:

  ไฮเปอร์เท็กซ์ คือ ข้อความที่ใช้เป็นจุดเชื่อมโยงหรือกลุ่มของข้อความ การนำเอาไฮเปอร์เทกซ์มาประยุคใช้รวมกับกระบวนการทางคอมพิวเตอร์

 4. น.ส.อุมาพร โพธิพันไม้ เลขที่ 30 ม.4/1 พูดว่า:

  ไฮเปอร์เท็กซ์ คือ ข้อความที่ใช้เป็นจุดเชื่อมโยงหรือกลุ่มของข้อความ การนำเอาไฮเปอร์เทกซ์มาประยุคใช้รวมกับกระบวนการทางคอมพิวเตอ

 5. ไฮเปอร์เท็กซ์ คือ ข้อความที่ใช้เป็นจุดเชื่อมโยงหรือกลุ่มของข้อความ การนำเอาไฮเปอร์เทกซ์มาประยุคใช้รวมกับกระบวนการทางคอมพิวเตอร์

 6. สกาวเดือน แผ่กระโทก 4/9เลขที่ 29 พูดว่า:

  ไฮเปอร์เท็ซ์คือข้อความที่ใช้เป็นจุดเชื่อมโยงหรือกลุ่มของข้อความ การนำเอาไฮเปอร์เท็กช์ใช้รวมกับกระบวนการทางคอมพิวเตอร์

 7. น.ส.วราภรณ์ ตะนานาตย์ ชั้น ม.4/7เลขที่42 พูดว่า:

  ไฮเปอร์เท็กซ์ คือ ข้อความที่ใช้เป็นจุดเชื่อมโยงหรือกลุ่มของข้อความ การนำเอาไฮเปอร์เทกซ์มาประยุคใช้รวมกับกระบวนการทางคอมพิวเตอร์

 8. น.ส อินทุอร เพชรเลิศ พูดว่า:

  ไฮเปอร์เท็กซ์ คือ ข้อความที่ใช้เป็นจุดเชื่อมโยงหรือกลุ่มของข้อความ การนำเอาไฮเปอร์เทกซ์มาประยุคใช้รวมกับกระบวนการทางคอมพิวเตอร์

 9. นฤมล คำทอง เลขที่ 36 ม. 4/5 พูดว่า:

  ไฮเปอร์เท็กซ์ คือ ข้อความที่ใช้เป็นจุดเชื่อมโยงหรือกลุ่มของข้อความ

 10. ยุรนันต์ แดนมะดัน เลขที่ 4 ม. 4/5 พูดว่า:

  ไฮเปอร์เท็กซ์ คือ ข้อความที่ใช้เป็นจุดเชื่อมโยงหรือกลุ่มของข้อความ การนำเอาไฮเปอร์เทกซ์มาประยุคใช้

 11. ณํฐนันท์ กันสุมาโส พูดว่า:

  ไฮเปอร์เท็กซ์ คือ ข้อความที่ใช้เป็นจุดเชื่อมโยงหรือกลุ่มของข้อความ การนำเอาไฮเปอร์เทกซ์มาประยุคใช้รวมกับกระบวนการทางคอมพิวเตอร์
  เลขที่ 8 4/10

 12. สำรวม กึ่งกระโทก พูดว่า:

  ไฮเปอร์เท็กซ์ คือ ข้อความที่ใช้เป็นจุดเชื่อมโยงหรือกลุ่มของข้อความ การนำเอาไฮเปอร์เทกซ์มาประยุคใช้รวมกับกระบวนการทางคอมพิวเตอร์

  เลขที่ 19 ชั้นม. 4/10

 13. น.ส ฐิตามร หอกกิ่ง พูดว่า:

  ไฮเปอร์เท็กซ์ คือ ข้อความที่ใช้เป็นจุดเชื่อมโยงหรือกลุ่มของข้อความ การนำเอาไฮเปอร์เทกซ์มาประยุคใช้รวมกับกระบวนการทางคอมพิวเตอร์

 14. น.ส.รุ่งไพลิน จ่อยครบุรี พูดว่า:

  ไฮเปอร์เท็กซ์ คือ ข้อความที่ใช้เป็นจุดเชื่อมโยงหรือกลุ่มของข้อความ การนำเอาไฮเปอร์เทกซ์มาประยุคใช้รวมกับกระบวนการทางคอมพิวเตอร์

 15. น.ส.เพ็ญนภา นอใหม่ พูดว่า:

  ไฮเปอร์เท็กซ์ คือ ข้อความที่ใช้เป็นจุดเชื่อมโยงหรือกลุ่มของข้อความ การนำเอาไฮเปอร์เทกซ์มาประยุคใช้รวมกับกระบวนการทางคอมพิวเตอร์

 16. ไฮเปอร์เท็กซ์ คือ ข้อความที่ใช้เป็นจุดเชื่อมโยงหรือกลุ่มของข้อความ การนำเอาไฮเปอร์เทกซ์มาประยุคใช้รวมกับกระบวนการทางคอมพิวเตอร์

Comment navigation

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s