🙂 🙂 🙂

ข้อที่ 4  นักเรียนทราบว่าซอฟต์แวร์ประยุกต์มีหลายประเภท แล้วแต่ว่าจะประยุกต์ใช้งานทางด้านไหน เราก็สามารถซื้อหาซอฟต์แวร์ประยุกต์มาติดตั้งในคอมพิวเตอร์ก็สามารถใช้งานได้ แต่ก่อนที่เราจะซื้อหาซอฟต์แวร์มาเราต้องตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ตัวนั้นมันเข้ากับระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราหรือไม่ นักเรียนคิดว่าเราควรพิจราณาอะไรบ้าง ในการเลือกซื้อซอฟต์แวร์ประยุกต์ซักตัวมาติดตั้งใช้งานในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเอง (พิจารณาทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แร์ อธิบายสั้นๆ พอเข้าใจ)

🙂 🙂 🙂

Advertisements

About ครูโอ้

Teacher Chokchaisamakkhi School Area 31 Nakhonratchasima

273 responses »

Comment navigation

 1. นาย ปฐวี ฉอ้อนครบุรี พูดว่า:

  ไม่เกี่ยวอะไรหรอก

  สุภาวดี แอบครบุรี

  จำกันได้ป่าว

 2. น.ส.มินตรา บุตรกระโทก เลขที่ 17 ม.4/1 พูดว่า:

  พิจารณาว่าซอฟแวร์ประยุกต์และฮาร์แวร์ที่จะนำมาติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ นั้นสามารถติดตั้งเข้ากับระบบปฎิบัติการในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้หรือ ไม่และใช้โปรแกรมในการทำงานตรงกับคอมความต้องการของเราและมีประสิทธิ์ภาพใน การทำงานมากแค่ไหน

 3. นายกษิดิศ ถินกระโทก ม.4/1 เลขที่ 8 พูดว่า:

  พิจารณาว่าซอฟแวร์ประยุกต์และฮาร์แวร์ที่จะนำมาติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ นั้นสามารถติดตั้งเข้ากับระบบปฎิบัติการในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้หรือไม่ และใช้โปรแกรมในการทำงานตรงกับคอมความต้องการของเราและมีประสิทธิ์ภาพใน การทำงานมากแค่ไหน และสิ่งที่สำคัญคือจะต้องพิจารณาความจำเป็นในการใช้งานด้วย

 4. น.ส.อรอนงค์ ดื้อกระโทก ม.4/1 เลขที่ 28 พูดว่า:

  พิจารณาว่าซอฟแวร์ประยุกต์และฮาร์แวร์ที่จะนำมาติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ นั้นสามารถติดตั้งเข้ากับระบบปฎิบัติการในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้หรือ ไม่และใช้โปรแกรมในการทำงานตรงกับคอมความต้องการของเราและมีประสิทธิ์ภาพใน การทำงานมากแค่ไหน

 5. ศุภชัย การบรรจง พูดว่า:

  พิจารณาว่าซอฟแวร์ประยุกต์และฮาร์แวร์ที่จะนำมาติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ นั้นสามารถติดตั้งเข้ากับระบบปฎิบัติการในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้หรือ ไม่และใช้โปรแกรมในการทำงานตรงกับคอมความต้องการของเราและมีประสิทธิ์ภาพใน การทำงานมากแค่ไหน

 6. น.ส. สุภาวดี แอบครบุรี เลขที่27 ม.4/1 พูดว่า:

  พิจารณาว่าซอฟแวร์ประยุกต์และฮาร์แวร์ที่จะนำมาติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ นั้นสามารถติดตั้งเข้ากับระบบปฎิบัติการในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้หรือ ไม่และใช้โปรแกรมในการทำงานตรงกับคอมความต้องการของเราและมีประสิทธิ์ภาพใน การทำงานมากแค่ไหน

 7. น.ส.สิรินภา ประทุมมา เลขที่41 ม.4/10 พูดว่า:

  พิจารณาว่าซอฟแวร์ประยุกต์และฮาร์แวร์ที่จะนำมาติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ นั้นสามารถติดตั้งเข้ากับระบบปฎิบัติการในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้หรือ ไม่และใช้โปรแกรมในการทำงานตรงกับคอมความต้องการของเราและมีประสิทธิ์ภาพใน การทำงานมากแค่ไหน

 8. นงนุช หนุนกระโทก เลขที่ 37 ม.4/140 พูดว่า:

  พิจารณาว่า ซอฟแวร์ประยุกต์และฮาร์แวร์ที่จะนำมาติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ นั้นสามารถติดตั้งเข้ากับระบบปฎิบัติการในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้หรือไม่และใช้โปรแกรมในการทำงานตรงกับความต้องการของเราและมีประสิทธิ์ภาพใน การทำงานมากแค่ไหน

 9. นาย ชัยณรงค์ พรั่นกระโทก ม.4/10 พูดว่า:

  พิจารณาว่าซอฟแวร์ประยุกต์และฮาร์แวร์ที่จะนำมาติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ นั้นสามารถติดตั้งเข้ากับระบบปฎิบัติการในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้หรือ ไม่และใช้โปรแกรมในการทำงานตรงกับคอมความต้องการของเราและมีประสิทธิ์ภาพใน การทำงานมากแค่ไหน

 10. น.ส.พนิดา โมงกระโทก เลขที่ 42 ม.4/9 พูดว่า:

  พิจารณาว่าซอฟแวร์ประยุกต์และฮาร์แวร์ที่จะนำมาติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ นั้นสามารถติดตั้งเข้ากับระบบปฎิบัติการในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้หรือ ไม่และใช้โปรแกรมในการทำงานตรงกับคอมความต้องการของเราและมีประสิทธิ์ภาพใน การทำงานมากแค่ไหน

 11. น.ส.อุมาพร โพธิพันไม้ เลขที่ 30 ม.4/1 พูดว่า:

  พิจารณาว่าซอฟแวร์ประยุกต์และฮาร์แวร์ที่จะนำมาติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ นั้นสามารถติดตั้งเข้ากับระบบปฎิบัติการในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้หรือ ไม่และใช้โปรแกรมในการทำงานตรงกับคอมความต้องการของเราและมีประสิทธิ์ภาพใน การทำงานมากแค่ไหน

 12. น.ส.ปลายข้าว แซ่ตั้ง เลขที่27 ม.4/9 พูดว่า:

  พิจารณาว่าซอฟแวร์ประยุกต์และฮาร์แวร์ที่จะนำมาติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ นั้นสามารถติดตั้งเข้ากับระบบปฎิบัติการในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้หรือ ไม่และใช้โปรแกรมในการทำงานตรงกับคอมความต้องการของเราและมีประสิทธิ์ภาพใน การทำงานมากแค่ไหน

 13. พิจารณาชอฟเวร์เเละฮาร์ดเเวร์ที่จะนำมาติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นสามารถติดตั้งเข้ากับระบบปฎิบัติการในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้

 14. น.ส ฉัตรนภา เคล้ากระโทก พูดว่า:

  พิจารณาว่าซอฟแวร์ประยุกต์และฮาร์แวร์ที่จะนำมาติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ นั้นสามารถติดตั้งเข้ากับระบบปฎิบัติการในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้หรือ ไม่และใช้โปรแกรมในการทำงานตรงกับคอมความต้องการของเราและมีประสิทธิ์ภาพใน การทำงานมากแค่ไหน

 15. น.ส.แสงดาว เลื่อยกระโทก เลขที่ 45 ม.4/5 พูดว่า:

  พิจารณาว่าซอฟแวร์ประยุกต์และฮาร์แวร์ที่จะนำมาติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ นั้นสามารถติดตั้งเข้ากับระบบปฎิบัติการในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้หรือ ไม่และใช้โปรแกรมในการทำงานตรงกับคอมความต้องการของเราและมีประสิทธิ์ภาพใน การทำงานมากแค่ไหน

 16. น.ส ธีรานันท์ หัสครบุรี 4/5 เลขที่ 26 พูดว่า:

  พิจารนาว่าซอบแวร์ประยุกต์ฮาร์แวร์ที่จะนำมาติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นสามารถติดตั้งเข้ากับระบบปฏิบัติการในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้หรือไมและใช้โปรแกรมในการทำงานตรงกับคอมความต้องการของเราและมีประสิทธิ์ภาพในการทำงานมากแค่ไหน

 17. นาย วุฒิพงษ์ แผลงปัญญา เลขที่ 27 ม.4/10 พูดว่า:

  พิจารณาว่าซอฟแวร์ประยุกต์และฮาร์แวร์ที่จะนำมาติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ นั้นสามารถติดตั้งเข้ากับระบบปฎิบัติการในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้หรือ ไม่และใช้โปรแกรมในการทำงานตรงกับคอมความต้องการของเราและมีประสิทธิ์ภาพใน

 18. น.ส.สุชานาถ ดอกไม้ทอง เลขที่36 ม.4/10 พูดว่า:

  พิจารณาว่าซอฟแวร์ประยุกต์และฮาร์แวร์ที่จะนำมาติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ นั้นสามารถติดตั้งเข้ากับระบบปฎิบัติการในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้หรือ ไม่และใช้โปรแกรมในการทำงานตรงกับคอมความต้องการของเราและมีประสิทธิ์ภาพใน การทำงานมากแค่ไหน

 19. พิจารณาว่าซอฟแวร์ประยุกต์และฮาร์แวร์ที่จะนำมาติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ นั้นสามารถติดตั้งเข้ากับระบบปฎิบัติการในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้และมี ประสิทธิ์ภาพในการทำงาน

Comment navigation

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s