🙂   ข้อที่ 1 คอมพิวเตอร์กับคน ต่างกันครงไหนมากที่สุด  (อธิบายสั้นๆ)  🙂 

 

Advertisements

About ครูโอ้

Teacher Chokchaisamakkhi School Area 31 Nakhonratchasima

361 responses »

Comment navigation

 1. น.ส พัชราภรณ์ ชูนาม ม.4/10 เลขที่ 38 พูดว่า:

  คนสามารคิดเอง ทำเองได้ แต่คอมพิวเตอร์คิดเอง ทำเองไม่ได้

 2. น.ส.เสิรินภา ประทุมมา เลขที่41 ม.4/10 พูดว่า:

  รับรู้ คือ การรับข้อมูลเข้าสู่ในร่างกายทางอวัยวะต่างๆ
  คิด คือ การคิดหรือประมวลผลภายในสมอง
  โต้ตอบ คือ การแสดงผลลัพธ์หรือปฏิกิริยาโต้ตอบทางร่างกาย เช่น ถ้าเราเอามือของเราไปแตะแก้วที่ใส่น้ำร้อนจัด จะรับรู้ถึงความร้อนที่ผ่านจากแก้วมาที่มือแล้วส่งความรู้สึกไปที่สมอง สมองเราก็จะคิดว่าร้อนมาก

 3. นาย ชัยณรงค์ พรั่นกระโทก ม.4/10 พูดว่า:

  รับรู้ คือ การรับข้อมูลเข้าสู่ในร่างกายทางอวัยวะต่างๆ
  คิด คือ การคิดหรือประมวลผลภายในสมอง
  โต้ตอบ คือ การแสดงผลลัพธ์หรือปฏิกิริยาโต้ตอบทางร่างกาย เช่น ถ้าเราเอามือของเราไปแตะแก้วที่ใส่น้ำร้อนจัด จะรับรู้ถึงความร้อนที่ผ่านจากแก้วมาที่มือแล้วส่งความรู้สึกไปที่สมอง สมองเราก็จะคิดว่าร้อนมาก และสั่งว่าต้องรีบเอามือออก ปฏิกิริยาโต้ตอบของเราก็คือ รีบเอามือออกจากแก้วน้ำร้อนนั้น

 4. น.ส.พนิดา โมงกระโทก เลขที่ 42 ม.4/9 พูดว่า:

  รับรู้ คือ การรับข้อมูลเข้าสู่ในร่างกายทางอวัยวะต่างๆ
  คิด คือ การคิดหรือประมวลผลภายในสมอง
  โต้ตอบ คือ การแสดงผลลัพธ์หรือปฏิกิริยาโต้ตอบทางร่างกาย เช่น ถ้าเราเอามือของเราไปแตะแก้วที่ใส่น้ำร้อนจัด จะรับรู้ถึงความร้อนที่ผ่านจากแก้วมาที่มือแล้วส่งความรู้สึกไปที่สมอง สมองเราก็จะคิดว่าร้อนมาก และสั่งว่าต้องรีบเอามือออก ปฏิกิริยาโต้ตอบของเราก็คือ รีบเอามือออกจากแก้วน้ำร้อนนั้น

 5. วิริยะ เหงากระโทก พูดว่า:

  รับรู้ คือ การรับข้อมูลเข้าสู่ในร่างกายทางอวัยวะต่างๆ
  คิด คือ การคิดหรือประมวลผลภายในสมอง
  โต้ตอบ คือ การแสดงผลลัพธ์หรือปฏิกิริยาโต้ตอบทางร่างกาย เช่น ถ้าเราเอามือของเราไปแตะแก้วที่ใส่น้ำร้อนจัด จะรับรู้ถึงความร้อนที่ผ่านจากแก้วมาที่มือแล้วส่งความรู้สึกไปที่สมอง สมองเราก็จะคิดว่าร้อนมาก และสั่งว่าต้องรีบเอามือออก ปฏิกิริยาโต้ตอบของเราก็คือ รีบเอามือออกจากแก้วน้ำร้อนนั้น

 6. น.ส.อานิสา โกนกระโทก ม.4/1 เลขที่ 29 พูดว่า:

  คนคิดเอง ทำเองได้ แต่คอมพิวเตอร์คิดเอง ทำเองไม่ได้จะต้องให้คนสั่งงานก่อนจึงจะทำ
  ตอบกลับ

 7. น.ส.อมาพร โพธิพันไม เลขที่ 30 ม.4/1 พูดว่า:

  คนคิดเอง ทำเองได้ แต่คอมพิวเตอร์คิดเอง ทำเองไม่ได้จะต้องให้คนสั่งงานก่อนจึงจะทำ

 8. น.ส.ปลายข้าว แซ่ตั้ง เลขที่27 ม.4/9 พูดว่า:

  รับรู้ คือ การรับข้อมูลเข้าสู่ในร่างกายทางอวัยวะต่างๆ
  คิด คือ การคิดหรือประมวลผลภายในสมอง
  โต้ตอบ คือ การแสดงผลลัพธ์หรือปฏิกิริยาโต้ตอบทางร่างกาย เช่น ถ้าเราเอามือของเราไปแตะแก้วที่ใส่น้ำร้อนจัด จะรับรู้ถึงความร้อนที่ผ่านจากแก้วมาที่มือแล้วส่งความรู้สึกไปที่สมอง สมองเราก็จะคิดว่าร้อนมาก และสั่งว่าต้องรีบเอามือออก ปฏิกิริยาโต้ตอบของเราก็คือ รีบเอามือออกจากแก้วน้ำร้อนนั้น

 9. น.ส.สุชานาถ ดอกไม้ทอง เลขที่36 ม.4/10 พูดว่า:

  รับรู้ คือ การรับข้อมูลเข้าสู่ในร่างกายทางอวัยวะต่างๆ
  คิด คือ การคิดหรือประมวลผลภายในสมอง
  โต้ตอบ คือ การแสดงผลลัพธ์หรือปฏิกิริยาโต้ตอบทางร่างกาย เช่น ถ้าเราเอามือของเราไปแตะแก้วที่ใส่น้ำร้อนจัด จะรับรู้ถึงความร้อนที่ผ่านจากแก้วมาที่มือแล้วส่งความรู้สึกไปที่สมอง สมองเราก็จะคิดว่าร้อนมาก และสั่งว่าต้องรีบเอามือออก ปฏิกิริยาโต้ตอบของเราก็คือ รีบเอามือออกจากแก้วน้ำร้อนนั้น

 10. รับรู้ คือ การรับข้อมูลเข้าสู่ในร่างกายทางอวัยวะต่างๆ
  คิด คือ การคิดหรือประมวลผลภายในสมอง
  โต้ตอบ คือ การแสดงผลลัพธ์หรือปฏิกิริยาโต้ตอบทางร่างกาย เช่น ถ้าเราเอามือของเราไปแตะแก้วที่ใส่น้ำร้อนจัด จะรับรู้ถึงความร้อนที่ผ่านจากแก้วมาที่มือแล้วส่งความรู้สึกไปที่สมอง สมองเราก็จะคิดว่าร้อนมาก และสั่งว่าต้องรีบเอามือออก ปฏิกิริยาโต้ตอบของเราก็คือ รีบเอามือออกจากแก้วน้ำร้อนนั้น

 11. น.ส.วิไลพร จอมกระโทก เลขที่ 35 ม.4/7 พูดว่า:

  รับรู้ คือ การรับข้อมูลเข้าสู่ในร่างกายทางอวัยวะต่างๆ
  คิด คือ การคิดหรือประมวลผลภายในสมอง
  โต้ตอบ คือ การแสดงผลลัพธ์หรือปฏิกิริยาโต้ตอบทางร่างกาย เช่น ถ้าเราเอามือของเราไปแตะแก้วที่ใส่น้ำร้อนจัด จะรับรู้ถึงความร้อนที่ผ่านจากแก้วมาที่มือแล้วส่งความรู้สึกไปที่สมอง สมองเราก็จะคิดว่าร้อนมาก และสั่งว่าต้องรีบเอามือออก ปฏิกิริยาโต้ตอบของเราก็คือ รีบเอามือออกจากแก้วน้ำร้อนนั้น

 12. น.ส.ศิริภรณ์ ต่วนกระโทก เลขที่38 ม.4/5 พูดว่า:

  คนคิดเอง ทำเองได้ แต่คอมพิวเตอร์คิดเอง ทำเองไม่ได้จะต้องให้คนสั่งงานก่อนจึงจะทำ

 13. น.ส.ชลลดา ขิมกระโทก เลขที่30 ม.4/9 พูดว่า:

  รับรู้ คือ การรับข้อมูลเข้าสู่ในร่างกายทางอวัยวะต่างๆ
  คิด คือ การคิดหรือประมวลผลภายในสมอง
  โต้ตอบ คือ การแสดงผลลัพธ์หรือปฏิกิริยาโต้ตอบทางร่างกาย เช่น ถ้าเราเอามือของเราไปแตะแก้วที่ใส่น้ำร้อนจัด จะรับรู้ถึงความร้อนที่ผ่านจากแก้วมาที่มือแล้วส่งความรู้สึกไปที่สมอง สมองเราก็จะคิดว่าร้อนมาก และสั่งว่าต้องรีบเอามือออก ปฏิกิริยาโต้ตอบของเราก็คือ รีบเอามือออกจากแก้วน้ำร้อนนั้น

 14. นาย จันทร์นิวัฒน์ สิริพร 4/11 พูดว่า:

  รับรู้ คือ การรับข้อมูลเข้าสู่ในร่างกายทางอวัยวะต่างๆ
  คิด คือ การคิดหรือประมวลผลภายในสมอง
  โต้ตอบ คือ การแสดงผลลัพธ์หรือปฏิกิริยาโต้ตอบทางร่างกาย เช่น ถ้าเราเอามือของเราไปแตะแก้วที่ใส่น้ำร้อนจัด จะรับรู้ถึงความร้อนที่ผ่านจากแก้วมาที่มือแล้วส่งความรู้สึกไปที่สมอง สมองเราก็จะคิดว่าร้อนมาก และสั่งว่าต้องรีบเอามือออก ปฏิกิริยาโต้ตอบของเราก็คือ รีบเอามือออกจากแก้วน้ำร้อนนั้น

 15. น.ส อุทุมพร วิริยะพันธ์ พูดว่า:

  รับรู้ คือ การรับข้อมูลเข้าสู่ในร่างกายทางอวัยวะต่างๆ
  คิด คือ การคิดหรือประมวลผลภายในสมอง
  โต้ตอบ คือ การแสดงผลลัพธ์หรือปฏิกิริยาโต้ตอบทางร่างกาย เช่น ถ้าเราเอามือของเราไปแตะแก้วที่ใส่น้ำร้อนจัด จะรับรู้ถึงความร้อนที่ผ่านจากแก้วมาที่มือแล้วส่งความรู้สึกไปที่สมอง สมองเราก็จะคิดว่าร้อนมาก และสั่งว่าต้องรีบเอามือออก ปฏิกิริยาโต้ตอบของเราก็คือ รีบเอามือออกจากแก้วน้ำร้อนนั้น

Comment navigation

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s