😛 😛 😛

ข้อที่ 1 คอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานมัลติมีเดียได้นั้นต้องประกอยด้วยอะไรบ้าง  (5 อย่าง)

😛 😛 😛

 

Advertisements

About ครูโอ้

Teacher Chokchaisamakkhi School Area 31 Nakhonratchasima

141 responses »

Comment navigation

 1. ปัณฑารีย์ โรจนธรรมากูล 4/1 เลขที่ 41 พูดว่า:

  1 .ซาวนด์การ์ด หรือแผงวงจรเสียง เป็นส่วนประกอบที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งของมัลติมีเดียพีซี มีหน้าที่หลักในการเก็บบันทึกเสียง
  2.ลำโพงภายนอก เป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนให้มัลติมีเดียคอมพิวเตอร์สามารถเล่นเสียงระดับไฮไฟที่มีคุณภาพสูงได้
  3.เครื่องพีซี เครื่องพีซีถือเป็นหัวใจของระบบงานด้านมัลติมีเดีย

 2. น.ส อุทุมพร วิริยะพันธ์ พูดว่า:

  1 .ซาวนด์การ์ด หรือแผงวงจรเสียง เป็นส่วนประกอบที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งของมัลติมีเดียพีซี มีหน้าที่หลักในการเก็บบันทึกเสียง
  2.ลำโพงภายนอก เป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนให้มัลติมีเดียคอมพิวเตอร์สามารถเล่นเสียงระดับไฮไฟที่มีคุณภาพสูงได้
  3.
  เครื่องพีซี เครื่องพีซีถือเป็นหัวใจของระบบงานด้านมัลติมีเดีย
  4.ซาวนด์การ์ด หรือแผงวงจรเสียง เป็นส่วนประกอบที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งของมัลติมีเดียพีซี มีหน้าที่หลักในการเก็บบันทึกเสียง

 3. น.ส.ทิพย์วรรณ ฟุ้งกระโทก ม.4/7 เลขที่ 38 พูดว่า:

  1 .ซาวนด์การ์ด หรือแผงวงจรเสียง เป็นส่วนประกอบที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งของมัลติมีเดียพีซี มีหน้าที่หลักในการเก็บบันทึกเสียง
  2.ลำโพงภายนอก เป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนให้มัลติมีเดียคอมพิวเตอร์สามารถเล่นเสียงระดับไฮไฟที่มีคุณภาพสูงได้

 4. น.ส สุวิมล หาดทะเล พูดว่า:

  1 .ซาวนด์การ์ด หรือแผงวงจรเสียง เป็นส่วนประกอบที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งของมัลติมีเดียพีซี มีหน้าที่หลักในการเก็บบันทึกเสียง
  2.ลำโพงภายนอก เป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนให้มัลติมีเดียคอมพิวเตอร์สามารถเล่นเสียงระดับไฮไฟที่มีคุณภาพสูงได้
  3.
  เครื่องพีซี เครื่องพีซีถือเป็นหัวใจของระบบงานด้านมัลติมีเดีย
  4.ซาวนด์การ์ด หรือแผงวงจรเสียง เป็นส่วนประกอบที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งของมัลติมีเดียพีซี มีหน้าที่หลักในการเก็บบันทึกเสียง

 5. น.ส.วราภรณ์ ตะนานาตย์ ชั้น ม.4/7เลขที่42 พูดว่า:

  1 .ซาวนด์การ์ด หรือแผงวงจรเสียง เป็นส่วนประกอบที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งของมัลติมีเดียพีซี มีหน้าที่หลักในการเก็บบันทึกเสียง
  2.ลำโพงภายนอก เป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนให้มัลติมีเดียคอมพิวเตอร์สามารถเล่นเสียงระดับไฮไฟที่มีคุณภาพสูงได้
  3.
  เครื่องพีซี เครื่องพีซีถือเป็นหัวใจของระบบงานด้านมัลติมีเดีย
  4.ซาวนด์การ์ด หรือแผงวงจรเสียง เป็นส่วนประกอบที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งของมัลติมีเดียพีซี มีหน้าที่หลักในการเก็บบันทึกเสียง

 6. น.ส อินทุอร เพชรเลิศ พูดว่า:

  1 .ซาวนด์การ์ด หรือแผงวงจรเสียง เป็นส่วนประกอบที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งของมัลติมีเดียพีซี มีหน้าที่หลักในการเก็บบันทึกเสียง
  2.ลำโพงภายนอก เป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนให้มัลติมีเดียคอมพิวเตอร์สามารถเล่นเสียงระดับไฮไฟที่มีคุณภาพสูงได้
  3.
  เครื่องพีซี เครื่องพีซีถือเป็นหัวใจของระบบงานด้านมัลติมีเดีย
  4.ซาวนด์การ์ด หรือแผงวงจรเสียง เป็นส่วนประกอบที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งของมัลติมีเดียพีซี มีหน้าที่หลักในการเก็บบันทึกเสียง

 7. ชาญวิทย์ แพร่งสุวรรร 4/10 เลขที่43 พูดว่า:

  1 .ซาวนด์การ์ด หรือแผงวงจรเสียง เป็นส่วนประกอบที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งของมัลติมีเดียพีซี มีหน้าที่หลักในการเก็บบันทึกเสียง
  2.ลำโพงภายนอก เป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนให้มัลติมีเดียคอมพิวเตอร์สามารถเล่นเสียงระดับไฮไฟที่มีคุณภาพสูงได้
  3.
  เครื่องพีซี เครื่องพีซีถือเป็นหัวใจของระบบงานด้านมัลติมีเดีย
  4.ซาวนด์การ์ด หรือแผงวงจรเสียง เป็นส่วนประกอบที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งของมัลติมีเดียพีซี มีหน้าที่หลักในการเก็บบันทึกเสียง

Comment navigation

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s