🙂 🙂 🙂

ข้อที่ 5  เราทราบแล้วว่าระบบคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย 3 ส่วน คือฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์และบุคลากรทางคอมพิวเตอร์   แล้วทราบหรือไม่ว่าระบบคอมพิวเตอร์ทั้ง 3 ส่วน  ส่วนไหนสำคัญที่สุด (พิมพ์คำตอบพร้ออธิบายเหตุผลสั้นๆ พอเข้าใจ)

🙂 🙂 🙂

Advertisements

About ครูโอ้

Teacher Chokchaisamakkhi School Area 31 Nakhonratchasima

233 responses »

Comment navigation

 1. น.ส.มินตรา บุตรกระโทก เลขที่ 17 ม.4/1 พูดว่า:

  สำคัญทุกส่วน เพราะแต่ละส่วนต่างมีหน้าที่ที่แตกต่างกันไป

 2. นางสาวสุภาวิดา บทกระโทก เลขที่ 20 ชั้นม.4/5 พูดว่า:

  สำคัญทุกส่วน แต่ถ้าคอมพิวเตอร์นั้นขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปคอมพิวเตอร์ก็ไม่สามารถทำงานได้ การทำงานก็ไม่สมบูรณ์ เหมือนคนที่ขาดแขนหรือขา

 3. น.ส.อรอนงค์ ดื้อกระโทก ม.4/1 เลขที่ 28 พูดว่า:

  สำคัญทุกส่วน แต่ถ้าคอมพิวเตอร์นั้นขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปคอมพิวเตอร์ก็ไม่สามารถทำงานได้ การทำงานก็ไม่สมบูรณ์ เหมือนคนที่ขาดแขนหรือขา

 4. ศุภชัย การบรรจง พูดว่า:

  สำคัญทุกส่วน แต่ถ้าคอมพิวเตอร์นั้นขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปคอมพิวเตอร์ก็ไม่สามารถทำงานได้ การทำงานก็ไม่สมบูรณ์ เหมือนคนที่ขาดแขนหรือขา

 5. น.ส. สุภาวดี แอบครบุรี เลขที่27 ม.4/1 พูดว่า:

  สำคัญทุกส่วน แต่ถ้าคอมพิวเตอร์นั้นขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปคอมพิวเตอร์ก็ไม่สามารถทำงานได้ การทำงานก็ไม่สมบูรณ์ เหมือนคนที่ขาดแขนหรือขา

 6. น.ส.สิรินภา ประทุมมา เลขที่41 ม.4/10 พูดว่า:

  สำคัญทุกส่วนค่ะ แต่ล่ะส่วนมีความสำคัญคือ
  ฮาร์ดแวร์ คือ หน่วยรับคำสั่งหรือข้อมูล
  ซอฟต์แวร์ คือ ชุดคำสั่งหรือโปรแกรม
  บุคลากร คือ ผู้มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
  ถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งคอมก็ไม่สามารถทำงานได้ค่ะ
  การทำงานคอมพิวเตอร์ที่สมบูรณ์จะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้

Comment navigation

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s