🙂 🙂 🙂 

ข้อ 6  ให้นักเรียนเปรียบเทียบระหว่าง ภาพเวกเตอร์ กับ ภาพบิตแมป ว่าแตกต่างกันอย่างไรบ้าง 

🙂 🙂 🙂

Advertisements

About ครูโอ้

Teacher Chokchaisamakkhi School Area 31 Nakhonratchasima

22 responses »

 1. เมษา ดวงแก้ว พูดว่า:

  เรียนรู้ง่ายคะ0802764602

 2. น.ส.วราภรณ์ ตะนานาตย์ ชั้น ม.4/7เลขที่42 พูดว่า:

  เวกเตอร์ต่างจากบิตแมปตรงที่บิตแมปนั้นประกอบไปด้วย จุดต่างๆ มากมายและข้อเสียเปรียบมากมายกับกราฟิกแบบบิตแมปเพื่อสร้างภาพที่แตกต่างกัน

 3. น.ส อินทุอร เพชรเลิศ พูดว่า:

  เวกเตอร์ต่างจากบิตแมปตรงที่บิตแมปนั้นประกอบไปด้วย จุดต่างๆ มากมายและข้อเสียเปรียบมากมายกับกราฟิกแบบบิตแมปเพื่อสร้างภาพที่แตกต่างกัน

 4. น.ส.สุชานาถ ดอกไม้ทอง เลขที่36 ม.4/10 พูดว่า:

  เวกเตอร์ต่างจากบิตแมปตรงที่บิตแมปนั้นประกอบไปด้วย จุดต่างๆ มากมายและข้อเสียเปรียบมากมายกับกราฟิกแบบบิตแมปเพื่อสร้างภาพที่แตกต่างกัน

 5. ภาพเว็กเตอร์ เป็นภาพที่แสดงถึงลักษณะที่มีโครงสร้างเรขาคณิตและสร้างด้วยหลักทางคณิตศาสตร์
  ภาพแมป เป็นภาพที่เกิดจากการประกอบรวมกันเป็นจุดสีจุดภาพหรือพิกเซล ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่เล็กที่สุดที่ใช้แสดงผลบนจอภาพและในการพิมพ์

 6. น.ส.หทัยชนก จุกกระโทก ม.4/1 เลขที่19 พูดว่า:

  เวกเตอร์เป็นภาพที่แสดงถึงลักษณะที่มีโครงสร้างเรขาคณิตและสร้างด้วยหลักทางคณิตศาสตร์
  ต่างจากบิตแมปตรงที่บิตแมปนั้นประกอบไปด้วย จุดต่างๆ มากมายและข้อเสียเปรียบมากมายกับกราฟิกแบบบิตแมปเพื่อสร้างภาพที่แตกต่างกัน

 7. น.ส.วราลักษ์ มีศรีผ่อง ม.4/1 เลขที่ 36 พูดว่า:

  เวกเตอร์ต่างจากบิตแมปตรงที่บิตแมปนั้นประกอบไปด้วย จุดต่างๆ มากมายและข้อเสียเปรียบมากมายกับกราฟิกแบบบิตแมปเพื่อสร้างภาพที่แตกต่างกัน

 8. น.ส.รุ่งไพลิน จ่อยครบุรี พูดว่า:

  เวกเตอร์ต่างจากบิตแบปตองที่บิตแบปนับปนะกอบไปด้วยจุดต่างมากมายข้อเสียเปรียบมากมายกับกราฟิกแบปบิตแบปเพื่อสร้างภาพ

 9. น.ส.เพ็ญนภา นอใหม่ พูดว่า:

  เวกเตอร์ต่างจากบิตแบปตองที่บิตแบปนับปนะกอบไปด้วยจุดต่างมากมายข้อเสียเปรียบมากมายกับกราฟิกแบปบิตแบปเพื่อสร้างภาพ

 10. นายสวนินทร์ โชติช่วงสิราวดี ม.4/1 เลขที่ 6 พูดว่า:

  เวกเตอร์เป็นภาพที่แสดงถึงลักษณะที่มีโครงสร้างเรขาคณิตและสร้างด้วยหลักทางคณิตศาสตร์
  ต่างจากบิตแมปตรงที่บิตแมปนั้นประกอบไปด้วย จุดต่างๆ มากมายและข้อเสียเปรียบมากมายกับกราฟิกแบบบิตแมปเพื่อสร้างภาพที่แตกต่างกัน

 11. น.ส.สุชาดา โกฏค้างพลู เลขที่43 ม.4/5 พูดว่า:

  เวกเตอร์ต่างจากบิตแบปตองที่บิตแบปนับปนะกอบไปด้วยจุดต่างมากมายข้อเสียเปรียบมากมายกับกราฟิกแบปบิตแบปเพื่อสร้างภาพ

 12. น.ส.ขนิษฐา ศรีชะโร ม.4/7 เลขที่ 36 พูดว่า:

  ตอบ ภาพเว็กเตอร์ เป็นภาพที่แสดงถึงลักษณะที่มีโครงสร้างเรขาคณิตและสร้างด้วยหลักทางคณิตศาสตร์
  ภาพแมป เป็นภาพที่เกิดจากการประกอบรวมกันเป็นจุดสีจุดภาพหรือพิกเซล ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่เล็กที่สุดที่ใช้แสดงผลบนจอภาพและในการพิมพ์

 13. เวกเตอร์มีความแตกต่างกับบิตแมป คือ ตรงที่บิตแมปนั้นประกอบไปด้วย จุดต่าง ต่าง มากมาย และข้อเสียเปรียบมากมายกับกราฟิก แบบบิตแมปเพื่อสร้างภาพที่ แตก ต่าง กัน

 14. เวกเตอร์ต่างจากบิตแมปตรงที่บิตแมปนั้นประกอบไปด้วย
  จุดต่าง ต่าง มากมาย และข้อเสียเปรียบมากมายกับกราฟิก
  แบบบิตแมปเพื่อสร้างภาพที่ แตก ต่าง กัน

 15. ตอบ ภาพเว็กเตอร์ เป็นภาพที่แสดงถึงลักษณะที่มีโครงสร้างเรขาคณิตและสร้างด้วยหลักทางคณิตศาสตร์
  ภาพแมป เป็นภาพที่เกิดจากการประกอบรวมกันเป็นจุดสีจุดภาพหรือพิกเซล ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่เล็กที่สุดที่ใช้แสดงผลบนจอภาพและในการพิมพ์

 16. น.ส อรนภา ชากระโทก เลขที่ 21 ม.4/3 พูดว่า:

  เวกเตอร์ต่างจากบิตแบปตองที่บิตแบปนับปนะกอบไปด้วยจุดต่างมากมายข้อเสียเปรียบมากมายกับกราฟิกแบปบิตแบปเพื่อสร้างภาพ

 17. น.ส อรนภา ชากระโทก เลขที่ 21 ม.4/3 พูดว่า:

  ผู้บิรหารก็คือผู้ส่งการควบคุมดูแลบิรษัทคนจะออกขึนอยู่กับผู้บิรหาร

 18. เวกเตอร์ต่างจากบิตแมปตรงที่บิตแมปนั้นประกอบไปด้วย จุดต่างๆ มากมายและข้อเสียเปรียบมากมายกับกราฟิกแบบบิตแมปเพื่อสร้างภาพที่แตกต่างกัน

 19. เวกเตอร์ต่างจากบิตแมปตรงที่บิตแมปนั้นประกอบไปด้วย จุดต่างๆ มากมายและข้อเสียเปรียบมากมายกับกราฟิกแบบบิตแมปเพื่อสร้างภาพที่แตกต่างกัน

 20. นาย วรวุฒิ กับกระโทก ชั้นม. 4/12 เลขที่34 พูดว่า:

  เวกเตอร์ต่างจากบิตแมปตรงที่บิตแมปนั้นประกอบไปด้วย จุดต่างๆ มากมายและข้อเสียเปรียบมากมายกับกราฟิกแบบบิตแมปเพื่อสร้างภาพที่แตกต่างกัน

 21. เวกเตอร์ต่างจากบิตแมปตรงที่บิตแมปนั้นประกอบไปด้วย จุดต่างๆ มากมายและข้อเสียเปรียบมากมายกับกราฟิกแบบบิตแมปเพื่อสร้างภาพที่แตกต่างกัน

 22. นาย ชัยณรงค์ พรั่นกระโทก ม4/10 เลขที่17 พูดว่า:

  เวกเตอร์ต่างจากบิตแมปตรงที่บิตแมปนั้นประกอบไปด้วย จุดต่างๆ มากมายและข้อเสียเปรียบมากมายกับกราฟิกแบบบิตแมปเพื่อสร้างภาพที่แตกต่างกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s