🙂 🙂 🙂

ข้อที่ 7  ให้นักเรียนยกตัวอย่างบุคลากรทางคอมพิวเตอร์ที่นักเรียนชอบ หรือรู้จัก พร้อมทั้งบอกหน้าที่และลักษณะงานด้วย

🙂 🙂 🙂

Advertisements

About ครูโอ้

Teacher Chokchaisamakkhi School Area 31 Nakhonratchasima

227 responses »

Comment navigation

 1. น.ส.มินตรา บุตรกระโทก เลขที่ 17 ม.4/1 พูดว่า:

  programmer เพราะสามารถทำเว็บไซด์ ทำโปรแกรมต่างๆได้ อัจฉริยะ

 2. นางสาวสุภาวิดา บทกระโทก เลขที่ 20 ชั้นม.4/5 พูดว่า:

  programmer เพราะว่าเค้าสามารถทำเว็บไซด์หรือ ทำโปรแกรมต่างๆได้ และมีความรู้ด้านต่างๆของคอมพิวเตอร์มากมายหารายได้เลี้ยงชีพได้

 3. น.ส.อรอนงค์ ดื้อกระโทก ม.4/1 เลขที่ 28 พูดว่า:

  ชาร์ล แบบเบจ ( Charles Babbage)[ พ.ศ.2365 ] ชาร์ล แบบเบจ ( Charles Babbage) นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษได้ประดิษฐ์เครื่องมือที่เรียกว่าเครื่องหาผลต่าง ( Difference Engine) เพื่อใช้คำนวณและพิมพ์ ค่าทางตรีโกณมิติและฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ แบบเบจได้พยายามสร้าง เครื่องคำนวณอีกชนิดหนึ่งเรียกว่า Analytical Engine โดยมีแนวคิดให้แบ่งการทำงานของเครื่องออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนเก็บข้อมูล (Store unit), ส่วนควบคุม (Control unit) และส่วนคำนวณ (Arithmetic unit) ซึ่งแนวคิดนี้ได้รับการนำมาใช้เป็นต้นแบบของเครื่องคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน จึงยกย่องแบบเบจ ว่าเป็นบิดาแห่งเครื่องคอมพิวเตอร์

 4. น.ส.ศิริภรณ์ ต่วนกระโทก เลขที่ 38 ม.4/5 พูดว่า:

  เอดา ไบรอน ได้ชื่อว่าเป็นโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก เพราะเป็นคนแรกที่สามารถนำอัลกอริทึม มาเรียบเรียงเป็นชุดคำสั่ง ให้กับเครื่องคำนวณได้ในปี พ.ศ. 2385 (ค.ศ. 1842) ในยุคที่ยังไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์

 5. น.ส. สุภาวดี แอบครบุรี เลขที่27 ม.4/1 พูดว่า:

  programmer เพราะว่าเค้าสามารถทำเว็บไซด์หรือ ทำโปรแกรมต่างๆได้ และมีความรู้ด้านต่างๆของคอมพิวเตอร์มากมายหารายได้เลี้ยงชีพได้

 6. เอดา เลิฟเลซ เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญของประวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่น่าเรียนรู้ชีวประวัติท่านเป็นอย่างยิ่ง ท่านเป็นผู้หญิงที่เก่งทั้งในด้านกาพย์กลอนและคณิตศาสตร์ และได้รับยกย่องให้เป็นนักเขียนโปรแกรมคนแรกของโลกจากผลงานที่ท่านช่วยให้เครื่องจักร analytical engine ที่ออกแบบโดย ชาร์ลส์ แบบเบจ สามารถรับโปรแกรมและทำงานตามคำสั่งในโปรแกรมได้ โดยท่านได้เสนอเทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบวนรอบซ้ำ ๆ ที่เรียกว่า loop

 7. น.ส.สิรินภา ประทุมมา เลขที่41 ม.4/10 พูดว่า:

  เอดา เลิฟเลซ เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญของประวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่น่าเรียนรู้ชีวประวัติ ท่านเป็นอย่างยิ่ง ท่านเป็นผู้หญิงที่เก่งทั้งในด้านกาพย์กลอนและคณิตศาสตร์ และได้รับยกย่องให้เป็นนักเขียนโปรแกรมคนแรกของโลกจากผลงานที่ท่านช่วยให้ เครื่องจักร analytical engine ที่ออกแบบโดย ชาร์ลส์ แบบเบจ สามารถรับโปรแกรมและทำงานตามคำสั่งในโปรแกรมได้ โดยท่านได้เสนอเทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบวนรอบซ้ำ ๆ ที่เรียกว่า

 8. นาย ชัยณรงค์ พรั่นกระโทก ม.4/10 พูดว่า:

  เอดา ไบรอน ได้ชื่อว่าเป็นโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก เพราะเป็นคนแรกที่สามารถนำอัลกอริทึม มาเรียบเรียงเป็นชุดคำสั่ง ให้กับเครื่องคำนวณได้ในปี พ.ศ. 2385

 9. นงนุช หนุนกระโทก เลขที่ 37 ม.4/140 พูดว่า:

  เอดา ไบรอน ได้ชื่อว่าเป็นโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก เพราะเป็นคนแรกที่สามารถนำอัลกอริทึม มาเรียบเรียงเป็นชุดคำสั่ง ให้กับเครื่องคำนวณได้ในปี พ.ศ. 2385

 10. น.ส.พนิดา โมงกระโทก เลขที่ 42 ม.4/9 พูดว่า:

  เอดา เลิฟเลซ เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญของประวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่น่าเรียนรู้ชีวประวัติ ท่านเป็นอย่างยิ่ง ท่านเป็นผู้หญิงที่เก่งทั้งในด้านกาพย์กลอนและคณิตศาสตร์ และได้รับยกย่องให้เป็นนักเขียนโปรแกรมคนแรกของโลก

 11. วรวิช ทั่วสูงเนิน ม.4/1 เลขที่ 2 พูดว่า:

  เอดา เลิฟเลซ เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญของประวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่น่าเรียนรู้ชีวประวัติท่านเป็นอย่างยิ่ง ท่านเป็นผู้หญิงที่เก่งทั้งในด้านกาพย์กลอนและคณิตศาสตร์ และได้รับยกย่องให้เป็นนักเขียนโปรแกรมคนแรกของโลกจากผลงานที่ท่านช่วยให้เครื่องจักร analytical engine ที่ออกแบบโดย ชาร์ลส์ แบบเบจ สามารถรับโปรแกรมและทำงานตามคำสั่งในโปรแกรมได้ โดยท่านได้เสนอเทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบวนรอบซ้ำ ๆ ที่เรียกว่า

 12. น.ส.อุมาพร โพธิพันไม้ เลขที่ 30 ม.4/1 พูดว่า:

  เอดา เลิฟเลซ เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญของประวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่น่าเรียนรู้ชีวประวัติ ท่านเป็นอย่างยิ่ง ท่านเป็นผู้หญิงที่เก่งทั้งในด้านกาพย์กลอนและคณิตศาสตร์ และได้รับยกย่องให้เป็นนักเขียนโปรแกรมคนแรกของโลก

 13. นสกรรณิกา เปลื้องกระโทก พูดว่า:

  เอดา เลิฟเลซ เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญของประวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่น่าเรียนรู้ชีวประวัติ ท่านเป็นอย่างยิ่ง ท่านเป็นผู้หญิงที่เก่งทั้งในด้านกาพย์กลอนและคณิตศาสตร์ และได้รับยกย่องให้เป็นนักเขียนโปรแกรมคนแรกของโลก

 14. น.ส.ปลายข้าว แซ่ตั้ง เลขที่27 ม.4/9 พูดว่า:

  เอดา ไบรอน ได้ชื่อว่าเป็นโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก เพราะเป็นคนแรกที่สามารถนำอัลกอริทึม มาเรียบเรียงเป็นชุดคำสั่ง ให้กับเครื่องคำนวณได้ในปี พ.ศ. 2385 (ค.ศ. 1842) ในยุคที่ยังไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์

 15. นาย วุฒิพงษ์ แผลงปัญญา เลขที่ 27 ม.4/10 พูดว่า:

  เอดา เลิฟเลซ เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญของประวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่น่าเรียนรู้ชีวประวัติท่านเป็นอย่างยิ่ง ท่านเป็นผู้หญิงที่เก่งทั้งในด้านกาพย์กลอนและคณิตศาสตร์ และได้รับยกย่องให้เป็นนักเขียนโปรแกรมคนแรกของโลกจากผลงานที่ท่านช่วยให้เครื่องจักร analytical engine ที่ออกแบบโดย ชาร์ลส์ แบบเบจ สามารถรับโปรแกรมและทำงานตามคำสั่งในโปรแกรมได้ โดยท่านได้เสนอเทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบวนรอบซ้ำ ๆ ที่เรียกว่า

 16. น.ส ฉัตรนภา เคล้ากระโทก พูดว่า:

  เอดา ไบรอน ได้ชื่อว่าเป็นโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก เพราะเป็นคนแรกที่สามารถนำอัลกอริทึม มาเรียบเรียงเป็นชุดคำสั่ง ให้กับเครื่องคำนวณได้ในปี พ.ศ. 2385 (ค.ศ.งไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์

 17. น.ส.แสงดาว เลื่อยกระโทก เลขที่ 45 ม.4/5 พูดว่า:

  เอดา ไบรอน ได้ชื่อว่าเป็นโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก เพราะเป็นคนแรกที่สามารถนำอัลกอริทึม มาเรียบเรียงเป็นชุดคำสั่ง ให้กับเครื่องคำนวณได้ในปี พ.ศ. 2385 (ค.ศ. 1842) ในยุคที่ยังไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์

 18. น.ส ธีรานันท์ หัสครบุรี 4/5 เลขที่ 26 พูดว่า:

  เอดา ไบรอน ได้ชื่อว่าเป็นโปรแกรมมอร์คนแรกของโลกเพราะเป็นคนแรกที่สามารถนำอัลกอริทึมมาเรียบเรียงป็นชุดคำสั่งให้กับเครืองคำนวณได้ในปีพ.ศ 2385 ค.ศ1842 ในยุคที่ยังไม่มีเครืองคอมพิวเตอร์

 19. น.ส.ศิริวรรณ สุขเเจ่ม ม.4/1 เลขที่ 24 พูดว่า:

  เอดา เลิฟเลซ เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญของประวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่น่าเรียนรู้ชีวประวัติท่านเป็นอย่างยิ่ง ท่านเป็นผู้หญิงที่เก่งทั้งในด้านกาพย์กลอนและคณิตศาสตร์ และได้รับยกย่องให้เป็นนักเขียนโปรแกรมคนแรกของโลกจากผลงานที่ท่านช่วยให้เครื่องจักร analytical engine ที่ออกแบบโดย ชาร์ลส์ แบบเบจ สามารถรับโปรแกรมและทำงานตามคำสั่งในโปรแกรมได้ โดยท่านได้เสนอเทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบวนรอบซ้ำ ๆ ที่เรียกว่า loop

 20. เอดา ไบรอน ได้ชื่อว่าเป็นโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก เพราะเป็นคนแรกที่สามารถนำอัลกอริทึม มาเรียบเรียงเป็นชุดคำสั่ง ให้กับเครื่องคำนวณได้ในปี พ.ศ. 2385 (ค.ศ. 1842) ในยุคที่ยังไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์

 21. น.ส.สุชานาถ ดอกไม้ทอง เลขที่36 ม.4/10 พูดว่า:

  เอดา ไบรอน ได้ชื่อว่าเป็นโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก เพราะเป็นคนแรกที่สามารถนำอัลกอริทึม มาเรียบเรียงเป็นชุดคำสั่ง ให้กับเครื่องคำนวณได้ในปี พ.ศ. 2385 (ค.ศ. 1842) ในยุคที่ยังไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์

 22. นายชาญชัย เลี้ยงประเสริฐ เลขที่ 12 ม.4/10 พูดว่า:

  เอดา ไบรอน ได้ชื่อว่าเป็นโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก เพราะเป็นคนแรกที่สามารถนำอัลกอริทึม มาเรียบเรียงเป็นชุดคำสั่ง ให้กับเครื่องคำนวณได้ในปี พ.ศ. 2385 (ค.ศ. 1842) ในยุคที่ยังไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์กำเนิดขึ้นมาครับ

 23. น.ส.วิไลพร จอมกระโทก เลขที่ 35 ม.4/7 พูดว่า:

  เอดา ไบรอน ได้ชื่อว่าเป็นโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก เพราะเป็นคนแรกที่สามารถนำอัลกอริทึม มาเรียบเรียงเป็นชุดคำสั่ง ให้กับเครื่องคำนวณได้ในปี พ.ศ. 2385 (ค.ศ. 1842) ในยุคที่ยังไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์

 24. นายธีรพงศ์ ศิริรัตน์ เลขท 5 ม.4/5 พูดว่า:

  เอดา ไบรอน ได้ชื่อว่าเป็นโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก เพราะเป็นคนแรกที่สามารถนำอัลกอริทึม มาเรียบเรียงเป็นชุดคำสั่ง ให้กับเครื่องคำนวณได้ในปี พ.ศ. 2385 (ค.ศ. 1842) ในยุคที่ยังไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์

 25. น.ส.ชลลดา ขิมกระโทก เลขที่30 ม.4/9 พูดว่า:

  เอดา ไบรอน ได้ชื่อว่าเป็นโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก เพราะเป็นคนแรกที่สามารถนำอัลกอริทึม มาเรียบเรียงเป็นชุดคำสั่ง ให้กับเครื่องคำนวณได้ในปี พ.ศ. 2385 (ค.ศ. 1842) ในยุคที่ยังไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์

Comment navigation

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s