🙂 🙂 🙂

ข้อที่  15  นักเรียนได้ทราบประโยชน์และโทษของอินเทอร์เน็ตแล้ว นักเรียนคิดว่าจะใช้อินเทอร์เน็ต มาส่งเสริมการเรียน การศึกษาของตนเองอย่างไร จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด (อธิบายสั้นๆ พอเข้าใจ)

🙂 🙂 🙂

Advertisements

About ครูโอ้

Teacher Chokchaisamakkhi School Area 31 Nakhonratchasima

181 responses »

Comment navigation

 1. นางสาวกรรณิกา เปลื้องกระโทก ม.4/1 เลขที่ 14 พูดว่า:

  ได้ใช้หาข้อมูล ความรู้ ในสิ่งที่สนใจ

 2. น.ส.มินตรา บุตรกระโทก เลขที่ 17 ม.4/1 พูดว่า:

  ใช้หาความรู้หรือสิ่งที่ตนสนใจและนำมาใช้ให้ถูกต้อง

 3. น.ส.สุชาดา โกฏค้างพลู เลขที่43 ม.4/5 พูดว่า:

  ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต
  – ด้านการติดต่อสื่อสาร เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล การส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือการพูดคุยด้วยการส่งสัญญาณภาพและเสียง
  – เป็นระบบสื่อสารพื้นที่จำลอง (Cyberspace) ไม่มีข้อจำกัดทางศาสนา เชื้อชาติ ระบบการปกครอง กฎหมาย
  – มีระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  – สามารถค้นหาข้อมูลในด้านต่างๆ ได้ผ่านบริการ World Wide Web
  – การบริการทางธุรกิจ เช่น สั่งซื้อสินค้า หรือการโฆษณาสินค้าต่างๆ
  – การบริการด้านการบันเทิงต่างๆ เช่น การดูภาพยนตร์ใหม่ๆ การฟังเพลง ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การเกมออนไลน์ เป็นต้น

  โทษของอินเทอร์เน็ต
  – อินเตอร์เน็ตเป็นระบบอิสระ ไม่มีเจ้าของ ทำให้การควบคุมกระทำได้ยาก
  – มีข้อมูลที่มีผลเสียเผยแพร่อยู่ปริมาณมาก
  – ไม่มีระบบจัดการข้อมูลที่ดี ทำให้การค้นหากระทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร
  – เติบโตเร็วเกินไป
  – ข้อมูลบางอย่างอาจไม่จริง ต้องดูให้ดีเสียก่อน อาจถูกหลอกลวง-กลั่นแกล้งจากเพื่อนใหม่
  – ถ้าเล่นอินเตอร์เน็ตมากเกินไปอาจเสียการเรียนได้
  – ข้อมูลบางอย่างก็ไม่เหมาะกับเด็กๆ
  – ขณะที่ใช้อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์จะใช้งานไม่ได้

 4. นางสาวสุภาวิดา บทกระโทก เลขที่ 20 ชั้นม.4/5 พูดว่า:

  ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต
  – ด้านการติดต่อสื่อสาร เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล การส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือการพูดคุยด้วยการส่งสัญญาณภาพและเสียง
  – เป็นระบบสื่อสารพื้นที่จำลอง (Cyberspace) ไม่มีข้อจำกัดทางศาสนา เชื้อชาติ ระบบการปกครอง กฎหมาย
  – มีระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  – สามารถค้นหาข้อมูลในด้านต่างๆ ได้ผ่านบริการ World Wide Web
  – การบริการทางธุรกิจ เช่น สั่งซื้อสินค้า หรือการโฆษณาสินค้าต่างๆ
  – การบริการด้านการบันเทิงต่างๆ เช่น การดูภาพยนตร์ใหม่ๆ การฟังเพลง ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การเกมออนไลน์ เป็นต้น

  โทษของอินเทอร์เน็ต
  – อินเตอร์เน็ตเป็นระบบอิสระ ไม่มีเจ้าของ ทำให้การควบคุมกระทำได้ยาก
  – มีข้อมูลที่มีผลเสียเผยแพร่อยู่ปริมาณมาก
  – ไม่มีระบบจัดการข้อมูลที่ดี ทำให้การค้นหากระทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร
  – เติบโตเร็วเกินไป
  – ข้อมูลบางอย่างอาจไม่จริง ต้องดูให้ดีเสียก่อน อาจถูกหลอกลวง-กลั่นแกล้งจากเพื่อนใหม่
  – ถ้าเล่นอินเตอร์เน็ตมากเกินไปอาจเสียการเรียนได้
  – ข้อมูลบางอย่างก็ไม่เหมาะกับเด็กๆ
  – ขณะที่ใช้อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์จะใช้งานไม่ได้

 5. น.ส.อรอนงค์ ดื้อกระโทก ม.4/1 เลขที่ 28 พูดว่า:

  ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต
  – ด้านการติดต่อสื่อสาร เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล การส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือการพูดคุยด้วยการส่งสัญญาณภาพและเสียง
  – เป็นระบบสื่อสารพื้นที่จำลอง (Cyberspace) ไม่มีข้อจำกัดทางศาสนา เชื้อชาติ ระบบการปกครอง กฎหมาย
  – มีระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  – สามารถค้นหาข้อมูลในด้านต่างๆ ได้ผ่านบริการ World Wide Web
  – การบริการทางธุรกิจ เช่น สั่งซื้อสินค้า หรือการโฆษณาสินค้าต่างๆ
  – การบริการด้านการบันเทิงต่างๆ เช่น การดูภาพยนตร์ใหม่ๆ การฟังเพลง ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การเกมออนไลน์ เป็นต้น

  โทษของอินเทอร์เน็ต
  – อินเตอร์เน็ตเป็นระบบอิสระ ไม่มีเจ้าของ ทำให้การควบคุมกระทำได้ยาก
  – มีข้อมูลที่มีผลเสียเผยแพร่อยู่ปริมาณมาก
  – ไม่มีระบบจัดการข้อมูลที่ดี ทำให้การค้นหากระทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร
  – เติบโตเร็วเกินไป
  – ข้อมูลบางอย่างอาจไม่จริง ต้องดูให้ดีเสียก่อน อาจถูกหลอกลวง-กลั่นแกล้งจากเพื่อนใหม่
  – ถ้าเล่นอินเตอร์เน็ตมากเกินไปอาจเสียการเรียนได้
  – ข้อมูลบางอย่างก็ไม่เหมาะกับเด็กๆ
  – ขณะที่ใช้อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์จะใช้งานไม่ได้

 6. น.ส. สุภาวดี แอบครบุรี เลขที่27 ม.4/1 พูดว่า:

  ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต
  – ด้านการติดต่อสื่อสาร เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล การส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือการพูดคุยด้วยการส่งสัญญาณภาพและเสียง
  – เป็นระบบสื่อสารพื้นที่จำลอง (Cyberspace) ไม่มีข้อจำกัดทางศาสนา เชื้อชาติ ระบบการปกครอง กฎหมาย
  – มีระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  – สามารถค้นหาข้อมูลในด้านต่างๆ ได้ผ่านบริการ World Wide Web
  – การบริการทางธุรกิจ เช่น สั่งซื้อสินค้า หรือการโฆษณาสินค้าต่างๆ
  – การบริการด้านการบันเทิงต่างๆ เช่น การดูภาพยนตร์ใหม่ๆ การฟังเพลง ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การเกมออนไลน์ เป็นต้น

  โทษของอินเทอร์เน็ต
  – อินเตอร์เน็ตเป็นระบบอิสระ ไม่มีเจ้าของ ทำให้การควบคุมกระทำได้ยาก
  – มีข้อมูลที่มีผลเสียเผยแพร่อยู่ปริมาณมาก
  – ไม่มีระบบจัดการข้อมูลที่ดี ทำให้การค้นหากระทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร
  – เติบโตเร็วเกินไป
  – ข้อมูลบางอย่างอาจไม่จริง ต้องดูให้ดีเสียก่อน อาจถูกหลอกลวง-กลั่นแกล้งจากเพื่อนใหม่
  – ถ้าเล่นอินเตอร์เน็ตมากเกินไปอาจเสียการเรียนได้
  – ข้อมูลบางอย่างก็ไม่เหมาะกับเด็กๆ
  – ขณะที่ใช้อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์จะใช้งานไม่ได้

Comment navigation

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s