🙂 🙂 🙂

ข้อที่ 2  RAM  เป็นหน่วยความจำหลัก บางครั้งมีคนเรียกว่า เป็นหน่วยความจำชั่วคราว  เพราะอะไร ถึงถูกเรียกเช่นนั้น อธิบายสั้นๆ 

🙂 🙂 🙂

Advertisements

About ครูโอ้

Teacher Chokchaisamakkhi School Area 31 Nakhonratchasima

297 responses »

Comment navigation

 1. น.ส.เสิรินภา ประทุมมา เลขที่41 ม.4/10 พูดว่า:

  เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้แรมในการเก็บโปรแกรมและข้อมูลระหว่างการประมวลผล คุณสมบัติที่สำคัญประการหนึ่งของแรมคือความเร็วที่ใช้เข้าหนึ่งตำแหน่งต่างๆ ในหน่วยความจำมีค่าเท่าๆ กัน

 2. น.ส.พนิดา โมงกระโทก เลขที่ 42 ม.4/9 พูดว่า:

  เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้แรมในการเก็บโปรแกรมและข้อมูลระหว่างการประมวลผล คุณสมบัติที่สำคัญประการหนึ่งของแรมคือความเร็วที่ใช้เข้าหนึ่งตำแหน่งต่างๆ ในหน่วยความจำมีค่าเท่าๆ กัน ซึ่งต่างจากเทคโนโลยีอื่นบางอย่างซึ่งต้องใช้เวลารอกว่าที่บิตหรือไบต์จะมาถึง

 3. น.ส.ปลายข้าว แซ่ตั้ง เลขที่27 ม.4/9 พูดว่า:

  เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้แรมในการเก็บโปรแกรมและข้อมูลระหว่างการประมวลผล คุณสมบัติที่สำคัญประการหนึ่งของแรมคือความเร็วที่ใช้เข้าหนึ่งตำแหน่งต่างๆ ในหน่วยความจำมีค่าเท่าๆ กัน ซึ่งต่างจากเทคโนโลยีอื่นบางอย่างซึ่งต้องใช้เวลารอกว่าที่บิตหรือไบต์จะมาถึง

 4. น.ส.อิสริยา ประกระโทก พูดว่า:

  เครื่องคอมพิวเตอร์ให้เเรมในการเก็บโปรเเกรมเเละข้อมูลระหว่างการประมวลผลคุณสมบัติที่สำคัญประการหนึ่งคือความเร็วที่ใช้เข้าหนึ่งตำเเหน่งต่างในหน่วยความจำมีค่าเท่าๆกันชึ่งต่างจากเทคโนโลยีอื่นบางอย่างชึ่งต้องใช้เวลารอกว่าบิตหรือไบต์มาถึง

 5. น.ส.สุชานาถ ดอกไม้ทอง เลขที่36 ม.4/10 พูดว่า:

  เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้แรมในการเก็บโปรแกรมและข้อมูลระหว่างการประมวลผล คุณสมบัติที่สำคัญประการหนึ่งของแรมคือความเร็วที่ใช้เข้าหนึ่งตำแหน่งต่างๆ ในหน่วยความจำมีค่าเท่าๆ กัน ซึ่งต่างจากเทคโนโลยีอื่นบางอย่างซึ่งต้องใช้เวลารอกว่าที่บิตหรือไบต์จะมา ถึง

 6. เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้แรมในการเก็บโปรแกรมและข้อมูลระหว่างการประมวลผล คุณสมบัติที่สำคัญประการหนึ่งของแรมคือความเร็วที่ใช้เข้าหนึ่งตำแหน่งต่างๆ ในหน่วยความจำมีค่าเท่าๆ กัน ซึ่งต่างจากเทคโนโลยีอื่นบางอย่างซึ่งต้องใช้เวลารอกว่าที่บิตหรือไบต์จะมา ถึง

 7. น.ส ฉัตรนภา เคล้ากระโทก เลขที่20 ม.4/9 พูดว่า:

  เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้แรมในการเก็บโปรแกรมและข้อมูลระหว่างการประมวลผล คุณสมบัติที่สำคัญประการหนึ่งของแรมคือความเร็วที่ใช้เข้าหนึ่งตำแหน่งต่างๆ ในหน่วยความจำมีค่าเท่าๆ กัน ซึ่งต่างจากเทคโนโลยีอื่นบางอย่างซึ่งต้องใช้เวลารอกว่าที่บิตหรือไบต์จะมาถึง

 8. น.ส.วิไลพร จอมกระโทก เลขที่ 35 ม.4/7 พูดว่า:

  เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้แรมในการเก็บโปรแกรมและข้อมูลระหว่างการประมวลผล คุณสมบัติที่สำคัญประการหนึ่งของแรมคือความเร็วที่ใช้เข้าหนึ่งตำแหน่งต่างๆ ในหน่วยความจำมีค่าเท่าๆ กัน ซึ่งต่างจากเทคโนโลยีอื่นบางอย่างซึ่งต้องใช้เวลารอกว่าที่บิตหรือไบต์จะมาถึง

 9. น.ส.ศิริภรณ์ ต่วนกระโทก เลขที่38 ม.4/5 พูดว่า:

  เพราะคุณสมบัติที่ว่าถ้าไม่มีไฟฟ้าล่อเลี้ยงก็จะไม่จำข้อมูล

 10. น.ส.ชลลดา ขิมกระโทก เลขที่30 ม.4/9 พูดว่า:

  เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้แรมในการเก็บโปรแกรมและข้อมูลระหว่างการประมวลผล คุณสมบัติที่สำคัญประการหนึ่งของแรมคือความเร็วที่ใช้เข้าหนึ่งตำแหน่งต่างๆ ในหน่วยความจำมีค่าเท่าๆ กัน ซึ่งต่างจากเทคโนโลยีอื่นบางอย่างซึ่งต้องใช้เวลารอกว่าที่บิตหรือไบต์จะมาถึง

 11. นาย จันทร์นิวัฒน์ สิริพร 4/11 พูดว่า:

  เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้แรมในการเก็บโปรแกรมและข้อมูลระหว่างการประมวลผล คุณสมบัติที่สำคัญประการหนึ่งของแรมคือความเร็วที่ใช้เข้าหนึ่งตำแหน่งต่างๆ ในหน่วยความจำมีค่าเท่าๆ กัน ซึ่งต่างจากเทคโนโลยีอื่นบางอย่างซึ่งต้องใช้เวลารอกว่าที่บิตหรือไบต์จะมาถึง

 12. น.ส อุทุมพร วิริยะพันธ์ พูดว่า:

  เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้แรมในการเก็บโปรแกรมและข้อมูลระหว่างการประมวลผล คุณสมบัติที่สำคัญประการหนึ่งของแรมคือความเร็วที่ใช้เข้าหนึ่งตำแหน่งต่างๆ ในหน่วยความจำมีค่าเท่าๆ กัน ซึ่งต่างจากเทคโนโลยีอื่นบางอย่างซึ่งต้องใช้เวลารอกว่าที่บิตหรือไบต์จะมา

 13. น.ส.อภิญญา ภูสามารถ เลขที่ 33 ม.4/1 พูดว่า:

  เพราะมีราคาแพงจึงไม่นิยRAMเป็นหน่วยความจำที่ใช้ในขณะเปิดใช้งาน คอมพิวเตอร์อยู่นั่นเองเช่นการพิมพ์งานเวิร์ด ถ้ายังไม่ได้บันทึก

 14. น.ส. ศิรินุช เกริกกระโทก เลขที่31 ชั้น ม. 4/9 พูดว่า:

  เพราะมีราคาแพงจึงไม่นิยRAMเป็นหน่วยความจำที่ใช้ในขณะเปิดใช้งาน คอมพิวเตอร์อยู่นั่นเองเช่นการพิมพ์งานเวิร์ด ถ้ายังไม่ได้บันทึก

 15. พัชริดา บัวจะโป๊ะ พูดว่า:

  โดยทั้วไปเรามักรู้แล้วว่าคอมพิวเตอร์ตรงหน้าเรามีหน่วยความจำอะไรจากนั้นจึงเป็นหน่วยความจำหลีกซึ่งมักจะสร้างมาจาก DRAM RAM ตัวนั้นจึง๔กนำมาใช้เป็นความจำชั่วคราว

 16. สุพิชฌาย์ นาเจริญ พูดว่า:

  เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้แรมในการเก็บโปรแกรมและข้อมูลระหว่างการประมวลผล คุณสมบัติที่สำคัญประการหนึ่งของแรมคือความเร็วที่ใช้เข้าหนึ่งตำแหน่งต่างๆ ในหน่วยความจำมีค่าเท่าๆ กัน ซึ่งต่างจากเทคโนโลยีอื่นบางอย่างซึ่งต้องใช้เวลารอกว่าที่บิตหรือไบต์จะมาถึง

 17. นนท์นรี อินทรกำแหง เลขที่50 ชั้น ม.4/9 พูดว่า:

  เพราะมีราคาแพงจึงไม่นิยRAMเป็นหน่วยความจำที่ใช้ในขณะเปิดใช้งาน คอมพิวเตอร์อยู่นั่นเองเช่นการพิมพ์งานเวิร์ด ถ้ายังไม่ได้บันทึก

 18. น.ส.วรรณิศา ปนัตตะเน เลขที่15 ม.4/9 พูดว่า:

  เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้แรมในการเก็บโปรแกรมและข้อมูลระหว่างการประมวลผล คุณสมบัติที่สำคัญประการหนึ่งของแรมคือความเร็วที่ใช้เข้าหนึ่งตำแหน่งต่างๆ ในหน่วยความจำมีค่าเท่าๆ กัน ซึ่งต่างจากเทคโนโลยีอื่นบางอย่างซึ่งต้องใช้เวลารอกว่าที่บิตหรือไบต์จะมาถึง

Comment navigation

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s