🙂 🙂 🙂

ข้อที่ 8  20 MB มีกี่ไบต์  (หาคำตอบพร้อมแสดงวิธีคิดด้วย)  

🙂 🙂 🙂

Advertisements

About ครูโอ้

Teacher Chokchaisamakkhi School Area 31 Nakhonratchasima

247 responses »

Comment navigation

 1. น.ส.มินตรา บุตรกระโทก เลขที่ 17 ม.4/1 พูดว่า:

  1,024 Byte=1KB
  1,024 KB =1MB
  1,024 x 1,024
  จะได้ 1048576=1MB
  ถ้า20MB1048576x20=20971520Byte
  ดังนั้น ตอบ20MB=20971520 Byte

 2. นางสาวกรรณิกา เปลื้องกระโทก ม.4/1 เลขที่ 14 พูดว่า:

  1,024 Byte=1KB
  1,024 KB =1MB
  1,024 x 1,024
  จะได้ 1048576=1MB
  ถ้า20MB1048576x20=20971520Byte
  ดังนั้น ตอบ20MB=20971520 Byte

 3. นางสาวสุภาวิดา บทกระโทก เลขที่ 20 ชั้นม.4/5 พูดว่า:

  1,024 Byte=1KB
  1,024 KB =1MB
  1,024 x 1,024
  จะได้ 1048576=1MB
  ถ้า20MB1048576x20=20971520Byte
  ดังนั้น ตอบ20MB=20971520 Byte

 4. น.ส.อรอนงค์ ดื้อกระโทก ม.4/1 เลขที่ 28 พูดว่า:

  1,024 Byte=1KB
  1,024 KB =1MB
  1,024 x 1,024
  จะได้ 1048576=1MB
  ถ้า20MB1048576x20=20971520Byte
  ดังนั้น ตอบ20MB=20971520 Byte

 5. น.ส.ศิริภรณ์ ต่วนกระโทก เลขที่ 38 ม.4/5 พูดว่า:

  1,024 Byte=1KB
  1,024 KB =1MB
  1,024 x 1,024
  จะได้ 1048576=1MB
  ถ้า20MB1048576x20=20971520Byte
  ดังนั้น ตอบ20MB=20971520 Byte

 6. น.ส. สุภาวดี แอบครบุรี เลขที่27 ม.4/1 พูดว่า:

  1,024 Byte=1KB
  1,024 KB =1MB
  1,024 x 1,024
  จะได้ 1048576=1MB
  ถ้า20MB1048576x20=20971520Byte
  ดังนั้น ตอบ20MB=20971520 Byte แค่นี้แหละค่ะ

 7. 1,024 Byte=1KB
  1,024 KB =1MB
  1,024 x 1,024
  จะได้ 1048576=1MB
  ถ้า20MB1048576x20=20971520Byte
  ดังนั้น ตอบ20MB=20971520 Byte.

 8. น.ส.สิรินภา ประทุมมา เลขที่41 ม.4/10 พูดว่า:

  1,024 Byte=1KB
  1,024 KB =1MB
  1,024 x 1,024
  จะได้ 1048576=1MB
  ถ้า20MB1048576x20=20971520Byte
  ดังนั้น ตอบ20MB=20971520 Byte

 9. นาย ชัยณรงค์ พรั่นกระโทก ม.4/10 พูดว่า:

  1,024 Byte=1KB
  1,024 KB =1MB
  1,024 x 1,024
  จะได้ 1048576=1MB
  ถ้า20MB1048576x20=20971520Byte
  ดังนั้น ตอบ20MB=20971520 Byte.

 10. นงนุช หนุนกระโทก เลขที่ 37 ม.4/140 พูดว่า:

  1,024 Byte=1KB
  1,024 KB =1MB
  1,024 x 1,024
  จะได้ 1048576=1MB
  ถ้า20MB1048576x20=20971520Byte
  ดังนั้น ตอบ20MB=20971520 Byte.

 11. 1,024 Byte=1KB
  1,024 KB =1MB
  1,024 x 1,024
  จะได้ 1048576=1MB
  ถ้า20MB1048576x20=20971520Byte
  ดังนั้น ตอบ20MB=20971520 Byte คับ

 12. น.ส.พนิดา โมงกระโทก เลขที่ 42 ม.4/9 พูดว่า:

  1,024 Byte=1KB
  1,024 KB =1MB
  1,024 x 1,024
  จะได้ 1048576=1MB
  ถ้า20MB1048576x20=20971520Byte
  ดังนั้น ตอบ20MB=20971520 Byte

 13. วรวิช ทั่วสูงเนิน ม.4/1 เลขที่ 2 พูดว่า:

  1,024 Byte=1KB
  1,024 KB =1MB
  1,024 x 1,024
  จะได้ 1048576=1MB
  ถ้า20MB1048576x20=20971520Byte
  ดังนั้น ตอบ20MB=20971520 Byte

 14. น.ส.อุมาพร โพธิพันไม้ เลขที่ 30 ม.4/1 พูดว่า:

  1,024 Byte=1KB
  1,024 KB =1MB
  1,024 x 1,024
  จะได้ 1048576=1MB
  ถ้า20MB1048576x20=20971520Byte
  ดังนั้น ตอบ20MB=20971520 Byte

 15. น.ส.ปลายข้าว แซ่ตั้ง เลขที่27 ม.4/9 พูดว่า:

  1,024 Byte=1KB
  1,024 KB =1MB
  1,024 x 1,024
  จะได้ 1048576=1MB
  ถ้า20MB1048576x20=20971520Byte
  ดังนั้น ตอบ20MB=20971520 Byte

 16. นาย วุฒิพงษ์ แผลงปัญญา เลขที่ 27 ม.4/10 พูดว่า:

  1,024 Byte=1KB
  1,024 KB =1MB
  1,024 x 1,024
  จะได้ 1048576=1MB
  ถ้า20MB1048576x20=20971520Byte
  ดังนั้น ตอบ20MB=20971520Byte

 17. นาย วุฒิพงษ์ แผลงปัญญา เลขที่ 27 ม.4/10 พูดว่า:

  1,024 Byte=1KB
  1,024 KB =1MB
  1,024 x 1,024
  จะได้ 1048576=1MB
  ถ้า20MB1048576x20=20971520Byte
  ดังนั้น ตอบ20MB=20971520 Byte

 18. น.ส ฉัตรนภา เคล้ากระโทก พูดว่า:

  1,024 Byte=1KB
  1,024 KB =1MB
  1,024 x 1,024
  จะได้ 1048576=1MB
  ถ้า20MB1048576x20=20971520Byte
  ดังนั้น ตอบ20MB=20971520 Byte

 19. น.ส ธีรานันท์ หัสครบุรี 4/5 เลขที่ 26 พูดว่า:

  1,024 Byte=1KB
  1,024 KB =1MB
  1,024 x 1,024
  จะได้ 1048576=1MB
  ถ้า20MB1048576x20=20971520Byte
  ดังนั้น ตอบ20MB=20971520 Byte

Comment navigation

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s