นักเรียนโรงเรียนโชคชัยสามัคคี โปรดทราบ ขณะนี้  ศูนย์สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยม เข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ปี 2553  สนใจสมัครสอบร่วมโครงการฯ  ติดต่อสอบถามครูวีรชัย ฉลาด (โอ้)
 สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
1. การเข้าอบรมค่าย 1 และค่าย 2 นักเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและจะได้รับเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางตามระยะทางที่ศึกษาอย
2. นักเรียนที่สามารถผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายที่ 2 จะได้รับสิทธิพิเศษในการขอสิทธิ์นักเรียนโควต้า ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในสาขาวิชา 5 กลุ่มคือ
  – สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  – สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
3. นักเรียนที่ผ่านเข้าค่าย 2 จะได้รับคัดเลือก 6 คน เพื่อไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ในสาขาวิชานั้น ๆ
4. นักเรียนที่สามารถผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายที่ 5 ซึ่งเป็นค่ายสุดท้ายก่อนไปแข่งขันโอลิมปิกนานาชาติ จะได้รับทุนการศึกษาให้ไปศึกษาสาขาวิชานั้นๆ ในต่างประเทศตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.ผู้สมัครสาขาวิชาชีววิทยา
จะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 แต่ไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2.ผู้สมัครสาขาวิชาเคมี และ ฟิสิกส์
จะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 แต่ไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
3.ผู้สมัครสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
จะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5
 วิธีการสมัครสอบ
1. การขอรับใบสมัคร (ดาวน์โหลดใบสมัคร)
    ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ โครงการศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน  เทคโนธานี หรือ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ. นครราชสีมา 30000 หรือ ทางโรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่ หรือ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากทางเว็บไซต์แห่งนี้
2. การสมัครสอบคัดเลือก
 2.1 ผู้สมัครสอบสามารถสอบได้มากกว่า 1 วิชา โดยระบุลำดับที่ต้องการอบรมจากมากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 ไปหาน้อยที่สุด โดยสมัครได้ที่โรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ ติดต่อที่ฝ่ายแนะแนว หรืออาจารย์ที่ทางโรงเรียนมอบหมาย หรือ
 2.2 สมัครสอบด้วยตนเองได้ที่ โครงการศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต. สุรนารี  อ. เมือง  จ. นครราชสีมา  30000
3. หลักฐานประกอบการสมัคร
 3.1 ใบสมัครสอบคัดเลือกที่ใช้ปากกาสีน้ำเงินหรือสีดำกรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วนและชัดเจน
 3.2 สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรนักเรียน หรือ บัตรอื่นใดที่ปรากฏ ชื่อ -นามสกุล และใบหน้าชัดเจน
 3.3 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป (โดยติดที่ใบสมัคร 1 ใบ , ติดที่บัตรประจำตัวสอบ 2 ใบ)    
          การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าค่าย นักเรียนสามารถขอใบสมัคร ได้จากโรงเรียนของท่านเอง โดยกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารอื่นๆ ทั้งหมดด้วยตนเอง หรือทางโรงเรียนจะรวบรวมใบสมัครทั้งหมด แล้วส่งไปที่
 โครงการศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน เทคโนธานี
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี
 อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
              ตารางกำหนดการโครงการโอลิมปิกวิชาการ ปี 2553
ประชาสัมพันธ์                     :   มิถุนายน – กรกฎาคม 2553 (คลิกดูเนื้อหาวิชาที่ใช้สอบ)
กำหนดรับสมัคร                  :   19 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2553 (ดาวน์โหลดใบสมัคร)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ :  23 สิงหาคม 2553
สอบคัดเลือก                     :  28 – 29 สิงหาคม 2553  (คลิกดูสถานที่สอบและตารางสอบ)
ประกาศรายชื่อ                   :  14 กันยายน 2553
ยืนยันการเข้าค่าย               : 17 กันยายน 2553  (เวลา 08.30 – 16.30 น.)
รายงานตัวเข้าค่าย              :  3 ตุลาคม 2553
กำหนดการเข้าค่าย 1          :  4 – 15 ตุลาคม 2553

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://olympic.sut.ac.th/

Advertisements

About ครูโอ้

Teacher Chokchaisamakkhi School Area 31 Nakhonratchasima

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s