เรื่องที่ 1 ความหมายมัลติมีเดีย

 ความหมายของมัลติมีเดีย

–         มัลติ (Multi) หมายถึง หลายๆ อย่างผสมรวมกัน

–         มีเดีย (Media) หมายถึง สื่อ ข่าวสาร ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

–         มัลติมีเดีย (Multimedia) หมายถึง การนำองค์ประกอบของสื่อต่างๆ มาผสมผสานรวมเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ (Interactive) กับผู้ใช้งาน

องค์ประกอบของมัลติมีเดีย  แบ่งได้ 5 ชนิด คือ

–         Text  (ข้อความ)

–         Still Image  (ภาพนิ่ง)

–         Animation (ภาพเคลื่อนไหว)

–         Sound (เสียง)

–         Video (วีดีโอ)

Text  (ข้อความ)

–         ข้อความ เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของมัลติมีเดีย เช่น  Entertainment      ,   3D Text  เป็นต้น

Still Image  (ภาพนิ่ง)

–         ภาพนิ่ง เป็นภาพที่ไม่มีการเคลื่อนไหว เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด และภาพลายเส้น เป็นต้น

Animation (ภาพเคลื่อนไหว)

–         ภาพเคลื่อนไหว หมายถึง ภาพกราฟิกที่มีการเคลื่อนไหว เพื่อแสดงขั้นตอนหรือปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Sound (เสียง)

–         เสียง เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญของมัลติมีเดีย จะถูกเก็บอยู่ในรูปสัญญาณดิจิตอล

Video (วีดีโอ)

–         วีดีโอ เป็นองค์ประกอบของมัลติมีเดียที่สำคัญอย่างมาก เนื่องจากวีดีโอในระบบดิจิตอล สามารถนำเสนอข้อความ หรือ รูปภาพ (ภาพนิ่ง หรือ ภาพเคลื่อนไหว) ประกอบกับเสียงได้ สมบูรณ์กว่าองค์ประกอบอื่นๆ

ประโยชน์ของมัลติมีเดีย

–         ผลิตบทเรียน

–         เสนอสินค้าและบริการ

–         ง่ายต่อการใช้งาน

–         สัมผัสได้ถึงความรู้สึก

–         สร้างเสริมประสบการณ์

–         เพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้

–         เข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น

–         คุ้มค่าในการลงทุน

–         เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้

Advertisements

2 responses »

  1. วิเนตรา พูดว่า:

    สรุปข้อความได้ดีมาก อ่านเข้าใจง่ายสั้นดีด้วยค่ะ

  2. I'm Me?! พูดว่า:

    อธิบายเข้าใจดี^^

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s