เรื่องที่ 2  วิวัฒนาการมัลติมีเดีย

 ความเป็นมาของมัลติมีเดีย

–         ค.ศ. 1643 Blaise Pascal นักวิทยาศาสตร์ฝรั่งเศส คิดเครื่องบวกเลข ชื่อ Pascaline

–         ค.ศ. 1822 Charles Babbage นักคณิตศาสตร์อังกฤษ คิดเครื่องหาค่า log โดยใช้ Punch Card ป้อนเข้าเครื่องคำนวณ Analytical Engine

–         ค.ศ. 1946 Manchly และ Eckert แห่ง U.of Pennsylvania  ประดิษฐ์ ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Calculator) แต่ใช้กระแสไฟฟ้ามากถึง 200,00 Watts

–         ค.ศ. 1970 Intel Corporation คิดค้น Microprocessor (Chip) และในขณะที่ Apple Corporation คิดค้น Personal Computer  เรียกย่อๆ ว่า PC

–         ค.ศ. 1980 – 90 Microprocessor ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

–         ค.ศ. 1990  เทคโนโลยีซีดี (Compact Disk) เติบโตและใช้จัดเก็บเสียงและ VDO ร่วมกับ PC เกิดเป็น Multimedia PC หรือ MPC

–         ค.ศ. 1991 ค่าย Microsoft และสมาชิก 85 องค์กร ก่อตั้งสมาคมมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ (Interactive Multimedia Association ;IMA) ทั้งสองสมาคม ร่วมกันพัฒนาและกำหนดมาตรฐานด้าน Multimedia

–         ค.ศ. 1992-93 MPC และ IMA  กำหนด MPC-I, MPC-II, MPC-III

ระบบมัลติมีเดีย

–         ระบบมัลติมีเดีย หมายถึง การนำเอาองค์กอบของสื่อต่างๆ มาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย Text , Still Image ,Animation, Sound และVideo โดยผ่านกระบวนการทางคอมพิวเตอร์โดยมีหัวข้อดังนี้

  • การนำเข้า
  • การประมวลผล
  • การแสดงผล
  • การจัดเก็บข้อมูล

–         การนำเข้า หมายถึง การนำข้อมูลที่เป็นมัลติมีเดีย เข้าโดยผ่านทางอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วส่งต่อไป ยังเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการกับข้อมูลในรูปแบบสัญญาณดิจิตอล

–         การประมวลผล หมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทำการจัดการกับข้อมูลที่ได้จากการนำเข้าโดยรูปแบบต่างๆ

–         การแสดงผล หมายถึง การแสดงผลลัพธ์จากการแปลงสัญญาณต้นแบบไปเป็นสัญญาณที่สามารถปรากฏบนอุปกรณ์ปลายทางได้โดยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

–         การจัดเก็บข้อมูล หมายถึง การนำข้อมูลที่ผ่านกระบวนการนำเข้า การประมวลผล การแสดงผล มาบันทึกลงในอุปกรณ์จัดเก็บ เช่น เทป (Tape) แผ่นซีดี (CD) ,แผ่นดีวีดี (DVD) เป็นต้น

มัลติมีเดียพีซี (Multimedia Personal Computer)

มีองค์ประกอบหลัก 5 ส่วน  ดังนี้

–         เครื่องพีซี (Personal Computer)

–         เครื่องอ่านซีดีรอม (CD-ROM Drive) มี Average Seek Time และ Data Transfer Rate

–         ซาวนด์การ์ด (Sound Card หรือ   Sound Board)

–         ลำโพงภายนอก (External Speaker)

–         ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)

Advertisements

One response »

  1. ละออง แคะกระโทก เลขที่18 ม.4/3 พูดว่า:

    RAM เพราะสามารถบันทึกข้อมูลไว้ในแรมได้ใช้สำหรับคอมพิวเตอร์ต้องมีขนาดใหญ่มากพอที่จะรับข้อมูลได้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s