เรื่องที่ 3 การประยุกต์ใช้งาน

 มีการนำเอามัลติมีเดียไปประยุกต์ใช้งานในหลายๆ ด้าน เช่น

 • ด้านการศึกษา
  – ด้านการศึกษานั้นได้นำเอามัลติมีเดียไปพัฒนาใช้และขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดเครื่องมือช่วยสอนต่างๆ มากมาย  และเกิดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอนในรูปแบบต่างๆ
  – สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา โดยเป็นเครื่องมือช่วยรวบรวม   วิเคราะห์   ออกแบบ  สร้าง  จัดการ  ใช้งานและประเมินผล
  – คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ลักษณะมัลติมีเดีย
  – เผยแพร่การเรียนบนเว็บ  เช่น e-Learning เป็นต้น
  – เกิดการเรียนรู้ทางไกล
 • ด้านการฝึกอบรม
  – มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการช่วยสอน เรียกว่า e-Training  มีส่วนช่วยให้พัฒนาศักยภาพทางบุคลากรเป็นอย่างมาก
  – ปัจจุบัน  มีการพัฒนาเว็บสำหรับอบรมของสถาบันฝึกอบรมหลายแห่ง  เช่น สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา http://www.guruonline.in.th
 • ด้านความบันเทิง
  – มัลติมีเดียได้รับความแพร่หลายในวงการบันเทิงเป็นอย่างมาก เช่น
  ภาพยนต์ คาราโอเกะ เกมส์  ข่าว  ละคร  เป็นต้น
  – เว็บไซต์ทีวี
  – เกมส์ออนไลน์
 • ด้านธุรกิจ  มีความสะดวกเป็นอย่างมาก ในการ
  – นำเสนองาน  นำเสนอสินค้า
  – ประชุมทางไกล ทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ด้านการประชาสัมพันธ์  มัลติมีเดียได้เป็นปัจจัยหลักสำคัญ ในการ
  – นำเสนอ และเผยแพร่ข่าวสาร
  – การโฆษณาและการถ่ายทอด
  – ตู้ประชาสัมพันธ์
 • ด้านความเป็นจริงเสมือน
  – ความจริงเสมือนเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของวงการเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สามารถเลียนแบบการเรียนรู้ และสัมผัสผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ในโลกแห่งความเป็นจริงเสมือน
 • ด้านโมบายเทคโนโลยี ได้ถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เช่น
  – เทคโนโลยีมัลติมีเดียในโทรศัพท์เคลื่อนที่ รูปแบบการใช้โมบายเทคโนโลยี
  M-Billing   M-Commerce  M-Banking  M-Entertainment  M-Messaging
Advertisements

5 responses »

 1. น.ส.ขนิษฐา ศรีชะโร ม.4/7 เลขที่ 36 พูดว่า:

  1ด้านการศึกษาด้านการศึกษานั้นได้นำเอามัลติมีเดียไปพัฒนาใช้และขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดเครื่องมือช่วยสอนต่างๆ มากมาย และเกิดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอนในรูปแบบต่างๆ

  2ด้านการฝึกอบรม
  Training มีส่วนช่วยให้พัฒนาศักยภาพทางบุคลากรเป็นอย่างมาก
  – ปัจจุบัน มีการพัฒนาเว็บสำหรับอบรมของสถาบันฝึกอบรมหลายแห่ง เช่น สถาบันพัฒนา
  3ด้านความบันเทิง
  นำเสนองาน นำเสนอสินค้า

  4ด้านธุรกิจ มีความสะดวกเป็นอย่างมาก ในการ
  มัลติมีเดียได้รับความแพร่หลายในวงการบันเทิงเป็นอย่างมาก เช่น
  ภาพยนต์ คาราโอเกะ เกมส์ ข่าว ละคร เป็นต้น

  5ด้านการประชาสัมพันธ์ มัลติมีเดียได้เป็นปัจจัยหลักสำคัญ ในการนำเสนอ และเผยแพร่ข่าวสาร
  – การโฆษณาและการถ่ายทอด
  6ด้านความเป็นจริงเสมือน
  ความจริงเสมือนเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของวงการเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
  7ด้านโมบายเทคโนโลยี ได้ถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เช่น
  เทคโนโลยีมัลติมีเดียในโทรศัพท์เคลื่อนที่ รูปแบบ

 2. สุภาพร กุลกระโทก พูดว่า:

  1ด้านการศึกษาด้านการศึกษานั้นได้นำเอามัลติมีเดียไปพัฒนาใช้และขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดเครื่องมือช่วยสอนต่างๆ มากมาย และเกิดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอนในรูปแบบต่างๆ

  2ด้านการฝึกอบรม
  Training มีส่วนช่วยให้พัฒนาศักยภาพทางบุคลากรเป็นอย่างมาก
  – ปัจจุบัน มีการพัฒนาเว็บสำหรับอบรมของสถาบันฝึกอบรมหลายแห่ง เช่น สถาบันพัฒนา
  3ด้านความบันเทิง
  นำเสนองาน นำเสนอสินค้า

  4ด้านธุรกิจ มีความสะดวกเป็นอย่างมาก ในการ
  มัลติมีเดียได้รับความแพร่หลายในวงการบันเทิงเป็นอย่างมาก เช่น
  ภาพยนต์ คาราโอเกะ เกมส์ ข่าว ละคร เป็นต้น

  5ด้านการประชาสัมพันธ์ มัลติมีเดียได้เป็นปัจจัยหลักสำคัญ ในการนำเสนอ และเผยแพร่ข่าวสาร
  – การโฆษณาและการถ่ายทอด
  6ด้านความเป็นจริงเสมือน
  ความจริงเสมือนเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของวงการเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
  7ด้านโมบายเทคโนโลยี ได้ถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เช่น
  เทคโนโลยีมัลติมีเดียในโทรศัพท์เคลื่อนที่ รูปแบบ

 3. สุภาพร พูดว่า:

  ดีค่ะ

 4. 1ด้านการศึกษาด้านการศึกษานั้นได้นำเอามัลติมีเดียไปพัฒนาใช้และขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดเครื่องมือช่วยสอนต่างๆ มากมาย และเกิดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอนในรูปแบบต่างๆ

  2ด้านการฝึกอบรม
  Training มีส่วนช่วยให้พัฒนาศักยภาพทางบุคลากรเป็นอย่างมาก
  – ปัจจุบัน มีการพัฒนาเว็บสำหรับอบรมของสถาบันฝึกอบรมหลายแห่ง เช่น สถาบันพัฒนา
  3ด้านความบันเทิง
  นำเสนองาน นำเสนอสินค้า

  4ด้านธุรกิจ มีความสะดวกเป็นอย่างมาก ในการ
  มัลติมีเดียได้รับความแพร่หลายในวงการบันเทิงเป็นอย่างมาก เช่น
  ภาพยนต์ คาราโอเกะ เกมส์ ข่าว ละคร เป็นต้น

  5ด้านการประชาสัมพันธ์ มัลติมีเดียได้เป็นปัจจัยหลักสำคัญ ในการนำเสนอ และเผยแพร่ข่าวสาร
  – การโฆษณาและการถ่ายทอด
  6ด้านความเป็นจริงเสมือน
  ความจริงเสมือนเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของวงการเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
  7ด้านโมบายเทคโนโลยี ได้ถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เช่น
  เทคโนโลยีมัลติมีเดียในโทรศัพท์เคลื่อนที่ รูปแบบ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s