เรื่องที่  8  วีดีโอ

การเลือกใช้งานวีดีโอ

การเลือกวีดีโอมาใช้งานอย่างเหมาะสม สามารถสร้างความน่าสนใจให้กับมัลติมีเดียได้ ซึ่งการนำวีดีโอใดๆ มาใช้งานนั้น ต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องตามลิขสิทธิ์ จะต้องขออนุญาตให้ถูกต้อง ตามกฏหมายก่อนนำมาใช้

                ชนิดของวีดีโอ

–                   วีดีโออนาลอก  เป็นวีดีโอที่ทำการบันทึกข้อมูลภาพและเสียงให้อยู่ในรูปของสัญญาณอนาลอก  วิดีโอที่เป็นอนาลอกได้แก่  VHS (Video Home System)

–                   วีดีโอดิจิตอล  เป็นวีดีโอที่ทำการบันทึกข้อมูลภาพและเสียงที่ได้จากกล้องวีดีโอดิจิตอลให้อยู่ในรูปของสัญญาณดิจิตอล  คือ  0  กับ  1  ซึ่งทำให้การตัดต่อข้อมูลภาพและเสียง คมชัดเหมือนกับข้อมูลต้นฉบับ

แหล่งที่มาของไฟล์วีดีโอ

–                   แผ่นวีดีโอซีดี

–                   กล้องดิจิตอล

–                   แผ่นดีวีดี

–                   เทปวีดีโอที่ใช้กันอยู่ตามบ้าน

–                   เว็บไชต์ต่างๆ

การนำวีดีโอไปใช้งาน

–                   ด้านบันเทิง  สามารถบันทึกมิวสิควีดีโอ รายการโทรทัศน์ที่ชอบ คาราโอเกะ

–                   ด้านการนำเสนองาน สำหรับแนะนำสินค้าของบริษัท  ตัวอย่างสินค้า  เป็นต้น

–                   ด้านงานสะสมวีดีโอ  สามารถเก็บสะสมภาพแห่งความภาคภูมิใจ ความทรงจำดีๆ  เป็นต้น

–                   ด้านการศึกษา ผลิตสื่อการสอน ในรูปแบบของวีดีโอเทป ซีดีรอม หรือภาพนิ่งเป็นต้น

ลักษณะการทำงานของวีดีโอ

กล้องวีดีโอใช้หลักการของ   แสงตกกระทบกับวัตถุแล้วสะท้อนสู่เลนส์ในดวงตาของมนุษย์ ทำให้เกิดการมองเห็น  ร่วมกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยภาพที่ได้จะถูกเก็บบันทึกเป็นสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกว่า  สัญญาณอนาลอก  ประกอบด้วยข้อมูลสี 3  ชนิด  คือ  แดง   เขียว  น้ำเงิน  (Red,Green,Blue:RGB) เชื่อมความสัมพันธ์ด้วยข้อมูล Synchronization Pulse (SYNC)

สัญญาณวีดีโอจะถูกส่งไปบันทึกยังตลับเทปวีดีโอ โดยการแปลงสัญญาณอิเลกทรอนิกส์เป็นสัญญาณดิจิตอลและบันทึกลงบนอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ด้วยหลักการสนามแม่เหล็ก โดยการบันทึกผ่าน หัวเทปวีดีโอ  ที่บันทึกได้ทั้งภาพ, เสียง, ข้อมูลควบคุมการแสดงภาพ

มาตรฐานการแพร่ภาพวีดีโอ

–                   National Television System Committee (NTSC)

NTSC เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการตั้งมาตรฐานที่เกี่ยวกับโทรศัพท์และวีดีโอในสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น โดยข้อมูลนี้เป็นการเข้ารหัสข้อมูลแบบสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดให้สร้างภาพด้วยเส้นในแนวนอน 525 เส้นต่อเฟรม อัตรา  30 เฟรม ต่อวินาที  16  ล้านสีและ Refresh Rate  60 Halt-Frame ต่อวินาที (Interlaced) ส่วนคอมพิวเตอร์ใช้ Progressive Scan (เฟรมต่อเฟรม)

–                   Phase Alternate Line (PAL)

PAL เป็นมาตรฐานของโทรทัศน์และวีดีโอ ที่นิยมใช้กันในแถบประเทศยุโรป อังกฤษ ออสเตรเลีย อัฟริกาใต้ รวมทั้งประเทศไทย เป็นการสร้างภาพจากเส้นแนวนอน 625 เส้นต่อเฟรม ด้วยอัตรา 25 เฟรมต่อวินาที และแสดงภาพด้วยวิธี Interlacing (Refresh Rate  50 Halt-Frame ต่อวินาที)

–                   Sequential Color And Memory (SECAM)

SECAM เป็นมาตรฐานของการแพร่สัญญาณโทรทัศน์และวีดีโอที่ใช้กันในประเทศฝรั่งเศส ยุโรปตะวันออก  รัสเซีย และตะวันออกกลาง จะทำการแพร่สัญญาณแบบอนาลอก ส่วนการสร้างภาพจะเป็น  819 เส้น ด้วยอัตราการรีเฟรช 25 เฟรมต่อวินาที

–                   High Definition Television (HDTV)

HDTV เป็นเทคโนโลยีของการแพร่ภาพโทรทัศน์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อแสดงภาพที่มีความละเอียดสูง กำหนดให้มีความละเอียดของจอภาพเป็น 1280 x 720 พิกเซล ตามแบบ Progressive Scan

การผสมผสานระหว่างคอมพิวเตอร์และโทรทัศน์

วีดีโอบนโทรทัศน์เป็นแบบ Analog Technology สำหรับแพร่สัญญาณภาพไปยังครัวเรือน  คอมพิวเตอร์วีดีโอ อยู่บนพื้นฐาน Digital Technology

–                   ระบบการซ้อนภาพวิดีโอ (Video Overlay System)

ได้มีการนำวีดีโอและคอมพิวเตอร์มาใช้ร่วมกันเรียกว่า  “Computer-Based Training(CBT)” จะใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานของเครื่องเล่นวิดีโอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่ส่งสัญญาณไปบังคับการทำงานของเครื่องเล่นวีดีโอ แล้วแสดงผลบนจอภาพโทรทัศน์

ความแตกต่างระหว่างคอมพิวเตอร์วีดีโอและโทรทัศน์วีดีโอ

จอภาพคอมพิวเตอร์และจอโทรทัศน์ ใช้อัตราส่วน 4:3 แต่การสร้างภาพด้วยเส้นในแนวนอนจะใช้  480 เส้น ไม่เท่ากับจอภาพโทรทัศน์และอัตราการรีเฟรชเป็น 66.67 Hz เมื่อส่งสัญญาณภาพที่มีขนาดใหญ่กว่าจอภาพโทรทัศน์ ขอบของภาพจะขยายตามขอบโค้งของจอโทรทัศน์ (Overscan) ตรงข้ามกับขนาดจอภาพคอมพิวเตอร์ จะแสดงภาพที่มีขนาดเล็กกว่าจอโทรทัศน์ (Underscan) ดังนั้นเมื่อแปลงภาพจากจอคอมพิวเตอร์ไปแสดงบนจอโทรทัศน์ขนาดของภาพจะไม่เต็มจอโทรทัศน์

การผลิตวีดีโอ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

–                   การวางแผน เป็นการกำหนดเรื่องราว ความยาวของเรื่องการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อม เป็นต้น

–                   การถ่ายทำ เป็นการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่งหรือเหตุการณ์เก็บไว้

–                   แคปเชอร์ (Capture) เป็นการถ่ายโอนข้อมูลทั้งภาพและเสียงที่ได้จากเทปวีดีโอ (VHS) มาบันทึกลงในฮาร์ดดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์

–                   การตัดต่อ เป็นการนำไฟล์หลายๆ ไฟล์มาต่อเรียงกัน โดยการเลือกภาพและเสียงที่ต้องการ การตัดต่อวีดีโอด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะได้งานที่มีคุณภาพดี

–                   การทำสื่อประสม สื่อที่นิยมกันคือ เทปวีดีโอ  แผ่นวีซีดี แผ่นดีวีดี เป็นต้น

การบีบอัดวีดีโอ  ยกตัวอย่างบางส่วน ดังนี้

–                   เจเพ็ก  (JPEG) เป็นมาตรฐานการบีบอัดข้อมูลภาพสี ที่จะย่อภาพสีโดยให้คงรายละเอียดเดิมไว้ให้มากที่สุด

–                   Motion – JPEG เป็นมาตรฐานการบีบอัดข้อมูลภาพ โดยไม่ต้องการความละเอียดของภาพมากนัก

–                   CODEC  นิยมใช้บีบอัดแบบ MPEG ,Indeo และ Cinepak

–                   MPEG (Moving Picture Express Group) เป็นมาตรฐานการบีบอัดสัญญาณภาพและเสียง โดยใช้ระบบ  DCT

–                   Cinepak  เป็นเทคโนโลยีการบีบอัดและการคลายข้อมูล ที่สามารถส่งข้อมูลวีดีโอ ได้ดีแต่ต้องใช้เวลานาน

ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการผลิตวีดีโอ 

–                   Macromedia Flash โปรแกรมสำหรับสร้างงานแอนิเมชั่น มัลติมีเดีย งานอินเตอร์เอคทีฟ และรองรับงานออนไลน์ต่างๆ

–                   Ulead Video Studio เป็นโปรแกรมตัดตัอต่อวีดีโอ Capture ภาพที่นำสัญญาณผ่านเข้ามาสามารถตัดต่อวีดีโอให้อยู่ในฟอร์แมต MPEG I , MPEG II , DV และ VCD ได้

–                   Adobe Photoshop โปรแกรมสำหรับตกแต่งรูปภาพ

–                   Windows Movie Maker โปรแกรมสำหรับใช้ในการตัดต่อภาพ มัลติมีเดียสตรีมมิ่งทั้งภาพและเสียงที่ได้จากการตัดต่อวีดีโอ และสามารถนำเข้าไฟล์ไม่ว่าจะเป็น  *.avi , *.afs ,  *.MPEG , *.MPG , *.MPA เป็นต้น

–                   VirtualDub  เป็นโปรแกรมที่ช่วยใส่ Feeling ต่างๆ ให้แก่ภาพ ช่วยในการลดเม็ดสีที่คล้ายเม็ดหิมะที่เกิดจากการตัดต่อภาพจาก TV หรือ TV จูนเนอร์ และสามารถทำการบีบอัดข้อมูลได้

–                   TMPGEnc หรือ TMPG II  เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการดัดแปลงไฟล์ VDO แบบ *.avi  ให้เป็น *.MPEG ได้ สามารถใช้โปรแกรม TMPGEnc  ร่วมกับ VirtualDub ได้

–                   CyberLink VideoLive Mail เป็นโปรแกรมที่สามารถปรับแต่งภาพ และสนับสนุนการรับชมรายการโทรทัศน์  วีดีโอและบันทึกรายการโทรทัศน์หรือวีดีโอที่รับชมได้

–                   Flash  เป็นโปรแกรมสำหรับพัฒนางานรูปแบบต่างๆ เช่น งานวีดีโอ งานมัลติมีเดีย งานเว็บแอพพลิเคชัน ระบบ e-Learning และระบบแอพพลิเคชันขนาดใหญ่

รูปแบบการบันทึกข้อมูล

–                   S-VHS (Supper Video Home System) เป็นรูปแบบวีดีโอที่มีความละเอียดสูง เนื่องจากข้อมูลสีและความสว่าง สามารถจะแยกการบันทึก เป็น 2 แทร็กได้ ง่ายต่อการปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น

–                   YUV หรือ YUV 4:2:2 (Betacam)  เป็นรูปแบบของสัญญาณวีดีโอพื้นฐานโดยที่ Y คือค่าความสว่าง, U คือค่าสีแดงลบความสว่าง , V คือค่าสีน้ำเงินลบค่าความสว่าง การเก็บข้อมูลต้องแปลงข้อมูล YUV ให้เป็น RGB ก่อนเสมอ

–                   Component Digital พัฒนาพร้อมกับ Betacam  การบันทึกข้อมูลแบบนี้จะทำให้ภาพยังคงคุณภาพสี ความคมชัดของภาพและไม่สูญเสียคุณภาพในขณะบันทึก

คุณภาพของวีดีโอ วัดจาก

–                   อัตราเฟรม (Frame Rate)  คืออัตราความถี่ในการแสดงภาพจาก Timeline ออกทางหน้าจอ อัตราที่เฟรมถูกแสดงในวีดีโอมีหน่วยเป็นเฟรมต่อวินาที (FPS : Frame Per Second)

–                   ความละเอียด (Resolution) ความละเอียด หมายถึง ความคมชัดของภาพที่แสดงผลออกทางจอภาพ ความละเอียดของจอภาพขึ้นอยู่กับ จำนวนจุดทั้งหมดที่เกิดบนจอ จุดต่างๆ นี้ เรียกว่า พิกเซล (Pixels) เช่น  แนวนอน 640 Pixels  แนวตั้ง 480 Pixels  รวมทั้งหมด  307,200 Pixels

ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเข้ารหัส  ตัวอย่างของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเข้ารหัส

–                   Ligos  LSK-MPEG เป็นโปรแกรมใช้ในการเข้ารหัส MPEG-I และ MPEG-II อีกทั้งยังสนับสนุนการ์ดตัดต่อหลายชนิด เช่น DVD เป็นต้น

–                   XingMPEG Encoder เป็นโปรแกรมแบบ Stand Alone สามารถเข้ารหัสข้อมูลได้หลายแบบ

–                   TMPGEnc (Tsunami MPEG Encoder) เป็นโปรแกรมเข้ารหัสสัญชาติญี่ปุ่น มีความสามารถในการปรับแต่งหลายอย่าง

ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการรับชมวีดีโอ ตัวอย่างซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการรับชมวีดีโอ

–                   Microsoft Window Media Player เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเล่นไฟล์มัลติมีเดีย เช่น *.asf , *.MPEG-I ,*.MPEG-II , *.WAV  เป็นต้น

–                   RealPlayer  เป็นโปรแกรมรองรับการแพร่ภาพสด เช่น ชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก และเสียงสด เช่น การฟังเพลงจากคลื่นวิทยุ เป็นต้น

–                   I-Video CD Player  เป็นโปรแกรมใช้เล่นไฟล์มัลติมีเดีย ได้มากมาย เช่น Video CD  , *.MPEG-I , *.Dat  และ *.MOV เป็นต้น

การใช้โปรแกรม Windows Movie Maker ตัดต่อวีดีโอเบื้องต้น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s